3 รูปแบบของประกันที่ลดหย่อนภาษีได้

ช่วงนี้ใกล้สิ้นปีแล้ว หลายๆ คนที่ต้องเสียภาษี ก็มักจะมีการใช้เบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษี ไปดูกันว่าประกันแบบไหน ลดหย่อนภาษีได้ และได้เท่าไหร่บ้าง

สนใจรับชมแบบวีดีโอ สามารถกดรับชมได้จากลิงค์นี้นะคะเบี้ยประกันที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้จะมี 3 แบบ คือ ประกันชีวิตทั่วไป ประกันสุขภาพ และประกันชีวิตแบบบำนาญ ซึ่งทั้ง 3 แบบนี้สามารถนำเบี้ยประกันที่เราจ่ายไป มาลดหย่อนภาษีได้ แบบนี้…

1. ประกันชีวิตทั่วไป
เราสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตที่เราทำของตัวเอง จากทุกกรมธรรม์มาใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดได้ไม่เกิน 100,000 บ.

ซึ่งประกันชีวิตทั่วไป จะมีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ แบบตลอดชีพ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ และแบบควบการลงทุน

และเบี้ยประกันชีวิตที่จะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ต้องเป็นแบบประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป และถ้ามีเงินคืนทุกปีระหว่างสัญญา เงินคืนต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี แต่ถ้าคืนเป็นช่วงระยะเวลา เช่น คืนทุก 3 ปี หรือ 5 ปี เงินที่ได้รับคืนต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยสะสมของแต่ละช่วงเวลา2. ประกันสุขภาพ
เราสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพของเรามาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 25,000 บ. (มีการเพิ่มสิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าเบี้ยประกันสุขภาพในปี 63 นี้ จากเดิม 15,000 บาทเพิ่มเป็น 25,000 บาท โดยมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563) และเมื่อรวมกับประกันชีวิตทั่วไปแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บ.

ประกันสุขภาพ ได้แก่ ประกันที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ โรคร้ายแรง หรือ ประกันภัยการดูแลระยะยาว

การใช้สิทธิประกันสุขภาพเพื่อลดหย่อนภาษีนั้น ต้องแจ้งบริษัทประกันด้วยว่า เราต้องการนำเบี้ยประกันสุขภาพนี้มาใช้ลดหย่อนภาษี เพื่อให้บริษัทส่งข้อมูลเบี้ยของเราให้สรรพากร โดยเรากรอกแบบฟอร์มของบริษัทประกัน


ส่วนเบี้ยประกันสุขภาพที่เราจ่ายให้บิดามารดา เราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งไม่รวมกับประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตของเรา โดยสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 15,000 บ. ซึ่งรวมทั้งของพ่อและแม่นะ ไม่ใช่ได้คนละ 15,000 บ.

ประกัน COVID ที่หลายคนทำกันในปีนี้ สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ถ้าเข้าเงื่อนไขของประกันสุขภาพนะ


3. ประกันชีวิตแบบบำนาญ
ใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000 บ.

แต่ถ้ายังไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนประกันชีวิตทั่วไป อาจลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บ.

เช่น ถ้าเรามีรายได้ 1,000,000 บ. แต่ซื้อประกันบำนาญไป 200,000 บ. และประกันชีวิตทั่วไป 50,000 บ. เราจะสามารถนำมาลดหย่อนในส่วนประกันบำนาญได้แค่ 150,000 บ. เท่านั้น เพราะคิดเป็น 15% ของรายได้

แต่เราซื้อประกันชีวิตทั่วไปแค่ 50,000 บ. ยังเหลือส่วนสิทธิประกันชีวิตทั่วไปอีก 50,000 บ. เราสามารถนำส่วนของเบี้ยบำนาญอีก 50,000 บ. ไปหักลดหย่อนเป็นประกันชีวิตทั่วไปได้

ดังนั้นที่เขาบอกกันว่า ประกันบำนาญสามารถนำไปลดหย่อนได้ถึง 300,000 บ. นั้น ต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ว่า เราต้องมีรายได้ทั้งปีอย่างน้อย 1,333,333 บ. (เพราะรายได้เท่านี้ พอคิด 15% จะได้ 200,000 บ.) และต้องไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนในส่วนประกันชีวิตทั่วไปเลยนะ

และการลดหย่อนภาษีของประกันบำนาญนั้น เมื่อรวมกับ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)/ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(PVD)/ RMF/ SSF/ กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน/ กอช. แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บ. ด้วยนะ

การกรอกเวลายื่นภาษี

1. กรอกเบี้ยประกันสุขภาพตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บ. สำหรับปีภาษี 63

2. กรอกเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป ตามที่จ่ายจริง และเมื่อรวมกับประกันสุขภาพแล้วไม่เกิน 100,000 บ.

3. กรอกเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ตรงนี้จะมีข้อสังเกตเล็กน้อย คือ ถ้าเราใช้สิทธิประกันชีวิตแบบทั่วไปไม่เต็มสิทธิ ให้กรอกประกันชีวตแบบทั่วไปให้ครบ 100,000 บ. ก่อนที่เหลือจึงค่อยมากรอกประกันชีวิตแบบบำนาญ เช่น ถ้าเรามีประกันสุขภาพ 10,000 บ. ประกันชีวิตทั่วไป 50,000 บ. ประกันบำนาญ 100,000 บ. เวลากรอกยื่นภาษี คือ

– ใส่ประกันสุขภาพ 10,000 บ.

– ใส่ช่องประกันชีวิตทั่วไป 90,000 บ.

– ใส่ช่องประกันบำนาญ 60,000 บ. นะ


การวางแผนเพื่อลดหย่อนภาษี คงไม่ใช่ตั้งเป้าอย่างเดียวว่าต้องลดให้ได้เยอะที่สุด แต่ต้องดูด้วยว่า แผนการเงินของเราเป็นยังไง และสิ่งที่เราจ่ายไปเพื่อลดหย่อนนั้น ได้การคุ้มครอง ได้ผลตอบแทน คุ้มค่ากับที่เราต้องจ่ายไปด้วยนะ

————————————
E-book “ก้าวสู่เป้าหมายด้วยกองทุนรวม”

ที่อธิบายถึงเรื่องของกองทุนรวม ค่าต่างๆ ที่ควรรู้ก่อนลงทุน
วิธีการเลือกกองทุนรวมลักษณะต่างๆ ให้เหมาะกับแผนการเงินของเรา ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน ตราสารหนี้ การเลือกกองทุนหุ้นแบบ passive และ active fund รวมไปถึงกองทุนประหยัดภาษี

สนใจสามารถเข้าไปทดลองอ่านและสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ของ ookbee และ meb ได้เลยนะคะ

OOKBEE: http://www.ookbee.com/shop/BookInfo?pid=77af1ed2-e980-43d6-ad7b-3f7484dc45ed&affiliateCode=5626f6f3aa214859b5eee9400eca9b15

MEB: http://www.ookbee.com/shop/BookInfo?pid=77af1ed2-e980-43d6-ad7b-3f7484dc45ed&affiliateCode=5626f6f3aa214859b5eee9400eca9b15

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: