ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ Free float คืออะไร??

ช่วงนี้หลายคนน่าจะได้ข่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์อาจจะมีการปรับเกณฑ์เรื่องเกี่ยวกับ “ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือ free float ใหม่ วันนี้มารู้จักกันว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ free float คือใคร

สนใจรับชมแบบวีดีโอ สามารถกดรับชมได้จากลิงค์นี้นะคะ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย คือ ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่ใช่” เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders)

ผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) ก็คือ

– ผู้บริหารระดับสูง

– ผู้มีอำนาจควบคุม

– รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว ยกเว้น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกัน กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญ

ซึ่งเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์สำหรับหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว

ส่วนเกณฑ์สำหรับหุ้นที่จะเข้าคำนวณอยู่ในดัชนี SET50 นั้น กำหนดเรื่องของ free float ไว้ว่า อย่างน้อย 20% ของทุนเรียกชำระแล้ว

แล้ว free float สำคัญอย่างไร??

Free float จะเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น เนื่องจากการกระจายการถือหุ้นในรายย่อย ทำให้มีสภาพคล่องในการซื้อขาย หุ้นที่มี free float สูง ก็มักจะมีสภาพคล่องในการซื้อขายมาก และราคาก็จะเป็นไปตามกลไกของตลาด

ส่วนหุ้นที่มี free float หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อย จะสภาพคล่องในการซื้อขายน้อย และราคามักจะถูกควบคุมโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ง่าย

แต่ถ้าหุ้นที่มีสัดส่วนของ free float สูงมาก ก็อาจจะก่อให้เกิดคำถามได้ว่า ทำไมพวกผู้ถือหุนรายใหญ่หรือผู้บริหารกลับถือหุ้นตัวเองน้อย และปล่อยหุ้นให้นักทุนรายย่อยมาก

แล้วเราจะหาดูว่าค่า free float ได้จากตรงไหน??

เราสามารถหาข้อมูลของสัดส่วน free float ได้จากในเว็บไซต์ของ set เมื่อเข้าไป “ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์” ตรงหุ้นที่เราสนใจ ให้กดเลือกตรงหัวข้อ “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” เราก็จะเห็นข้อมูล จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) และ % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

ซึ่ง free float นี้ตลาดหลักทรัพย์จะดูจากรายงานของบริษัทที่จัดทำจากรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

————————————

มาเรียนรู้การเลือกหุ้นด้วยตัวเองเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

คอร์สที่จัดทำสำหรับมือใหม่ลงทุนหุ้นที่จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเลือกหุ้นการอ่านงบการเงิน รวมไปถึงการประเมินมูลค่าหุ้น

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ทวนกี่ครั้งก็ได้

https://www.skilllane.com/courses/i-investor
Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: