สรุป 5 ข้อพิจารณาเลือกกองทุนรวม

มีอะไรบ้าง ที่ไว้ใช้ตัดสินใจในการเลือกกองทุนรวมสักกองเพื่อไว้ลงทุนให้เงินงอกเงย ไปอ่านกัน….

สนใจรับชมแบบวีดีโอ สามารถกดรับชมได้จากลิงค์นี้นะคะ

1. ความเสี่ยงของกองทุนรวม เนื่องจากกองทุนรวมนั้นมีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ซึ่งลักษณะสินทรัพย์ที่ต่างกัน ทำให้แบ่งความเสี่ยงของกองทุนรวมได้ 8 ระดับ

โดยระดับที่ 1-4 จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้

ระดับที่ 5 จะเป็นกองทุนผสมระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุน

ระดับที่ 6-7 จะเป็นการลงทุนที่เน้นในหุ้น

และระดับที่ 8 จะลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก เช่น ทองคำ น้ำมัน ตราสารอนุพันธ์

เลือกความเสี่ยงให้เหมาะกับแผนการเงินของเรา และความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ และสบายใจในการลงทุนสนใจอ่านเพิ่มเติมเรื่อง “ความเสี่ยง 8 ระดับของกองทุนรวม” สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากลิงค์นี้นะคะ https://doctorwanttime.com/2020/05/04/ความเสี่ยง-8-ระดับของกอง/

2. ศึกษาเรื่องนโยบายการลงทุน ถึงแม้จะลงทุนในสินทรัพย์ลักษณะเดียวกัน แต่รายละเอียดในนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนก็แตกต่าง รายละเอียดของนโยบายที่ต่างกัน ก็จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่น กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุน(หุ้น) ก็จะมีทั้งลงทุนหุ้นในประเทศ ลงทุนหุ้นในต่างประเทศเฉพาะประเทศ เช่น กองทุนหุ้นจีน กองทุนหุ้นเวียดนาม หรือลงทุนหุ้นทั่วโลก

มีทั้งแบบนโยบายการลงทุนมุ่งให้ได้ผลตอบแทนดีกว่าตัวชี้วัดที่เราเรียกว่า แบบ active fund หรือบางกองทุนหุ้นก็ลงทุนล้อไปกับดัชนีหรือตัวชีวัด ที่เรียกว่า passive fund

ดังนั้นถึงลงลงทุนในสินทรัพย์ลักษณะเดียว แต่รายละเอียดต่างกัน ก็จะมีความเสี่ยงต่างกัน และปัจจัยที่มากระทบแตกต่างกัน

3. ค่าธรรมเนียมกองทุน ค่าธรรมเนียมกองทุนแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่

– ค่าธรรมที่เรียกเก็บจากกองทุน เราเรียกรวมๆว่า total expense ratio(TER) ค่าธรรมเนียมนี้ส่วนใหญ่เป็นค่าการจัดการกองทุน นอกนั้นก็จะมีค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่านายทะเบียน

ค่าธรรมเนียมนี้เขียนไว้เป็น % ต่อปีแต่จะมีการหักเฉลี่ยเป็นรายวัน ค่าธรรมเนียมจะมีผลต่อผลตอบแทนที่เราจะได้รับ

– ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากเราโดยตรง เป็นค่าธรรมเนียมซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บางกองทุนมี บางกองทุนไม่มี ค่าธรรมเนียมนี้จะแฝงอยู่ในราคาที่เราไปซื้อหรือขายหน่วยลงทุน ดังนั้น ราคาซื้อ-ราคาขาย จะไม่เท่ากับ NAV ต่อหน่วย เพราะมีค่าธรรมเนียมนี้แฝงอยู่

4. ผลการดำเนิงานในอดีต ถึงแม้ผลงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต แต่ก็พอเป็นแนวทางช่วยเราในการตัดสินใจ ถ้ากองทุนนั้นทำผลงานมาดีได้ตลอดระยะเวลายาวพอสมควรก็จะน่าสนใจกว่า กองทุนที่ผลงานไม่ดี

การดูผลงานควรดูทั้งในระยะยาว และระยะสั้น ไม่ควรดูแค่ผลตอบแทนระยะสั้นเท่านั้น การดูก็ควรดูเทียบกับตัวชี้วัด และกองทุนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยนะ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกสนใจอ่านเพิ่มเติม “3 ดูผลงานกองทุนรวม เพื่อเลือกกกองทุนหุ้นดี” ได้จากลิงค์นี้นะคะ https://doctorwanttime.com/2020/05/14/compare-fund/

5. ความผันผวนของผลตอบแทน หรือค่า SD เป็นอีกค่าหนึ่งที่สำคัญ ที่เราต้องดูเทียบไปกับเรื่องของผลตอบแทน กองทุนที่น่าสนใจควรเป็นกองทุนที่ผลตอบแทนดีอย่างสม่ำเสมอ คือ ค่า SD น้อย ซึ่งเวลาที่เราเขาไปดูหัวข้อ “ผลการดำเนินงานในอดีต” ที่อยู่ในหนังสือชี้ชวน เขาก็จะมีเขียนไว้ และมีเทียบให้ดูกับตัวชี้วัด และเทียบกับกลุ่มกองทุนที่มีลักษณะเดียวกันไว้ให้เราดูด้วย อย่าลืมพิจารณาตรงนี้ด้วยนะ

การลงทุนในกองทุนรวมถือเป็นการลงทุนหนึ่งที่น่าสนใจ เหมาะกับคนที่อยากลงทุนแต่ไม่มีเวลาศึกษาเรื่องการลงทุนมากนัก แต่ยังไงเราก็ควรศึกษารายละเอียดก่อนการลงทุนนะ

————————————
E-book “ก้าวสู่เป้าหมายด้วยกองทุนรวม”

ที่อธิบายถึงเรื่องของกองทุนรวม ค่าต่างๆ ที่ควรรู้ก่อนลงทุน
วิธีการเลือกกองทุนรวมลักษณะต่างๆ ให้เหมาะกับแผนการเงินของเรา ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน ตราสารหนี้ การเลือกกองทุนหุ้นแบบ passive และ active fund รวมไปถึงกองทุนประหยัดภาษี

สนใจสามารถเข้าไปทดลองอ่านและสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ของ ookbee และ meb ได้เลยนะคะ

OOKBEE: http://www.ookbee.com/shop/BookInfo?pid=77af1ed2-e980-43d6-ad7b-3f7484dc45ed&affiliateCode=5626f6f3aa214859b5eee9400eca9b15

MEB: http://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMzk5MzY0MSI7czo3OiJib29rX2lkIjtzOjY6IjEyMzg1MyI7fQ

สินค้าและบริการ
Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: