ช้อปดีมีคืน 65

ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ได้มีมาตรการช้อปดีมีคืนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีและผู้ผลิตสินค้า OTOP

สนใจรับชมปบบวีดีโอ สามารถกดรับชมได้จากิงค์นี้นะคะ

สามารถนำค่าซื้อสินค้าหรือบริการ รวมถึงสินค้า OTOP ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

โดยไม่รวมถึงค่าสินค้าและบริการบางชนิด เช่น ค่าสุรา เบียร์ และไวน์ ค่ายาสูบ ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ ค่าบริการจัดนำเที่ยว ค่าที่พักในโรงแรม ค่าหนังสือพิมพ์/นิตยสาร ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ และค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว ซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 65 สิ้นสุด หลัง 15 กุมภาพันธ์ 65

หลักฐานในการยื่นเพื่อลดหย่อนภาษี ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่มีชื่อและนามสกุลของเราครบถ้วน ไม่ใช่แค่ใบเสร็จรับเงินนะ

ข้อเน้นว่าสำหรับปีภาษี 65 นะ และควรเก็บหลักฐานใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบไว้ให้ดี เพราะกว่าจะยื่นภาษีคือ ตอนต้นปี 66

และมาตรการนี้ใช้เป็นค่าลดหย่อน (ไม่ใช่นำไปหักจากภาษีที่เราต้องเสียโดยตรง) ดังนั้นจะประหยัดภาษีไปได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นกับฐานภาษีที่เราต้องเสียนะ

มาตรการนี้รอออกมาเป็นกฏหมายให้ชัดเจนอีกครั้ง ยังไงถ้าช่วงนี้มีซื้อสินค้าและบริการ ก็อย่าลืมขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบมาไว้ด้วยนะ

ส่วนเรื่องว่า ถ้าจะใช้สิทธิช้อปดีมีคืนแล้วจะใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ที่จะเริ่มเดือนมีนาคม 65 นี้ได้ไหม ตรงนี้ยังไม่มีความชชัดเจน ต้องรอเงื่อนไขของคนละครึ่งเฟส 4 แต่คาดว่า น่าจะสามารถใช้ได้ทั้ง 2 สิทธิ ในปีภาษี 65 นี้

————————————
E-book “ก้าวสู่เป้าหมายด้วยกองทุนรวม”

ที่อธิบายถึงเรื่องของกองทุนรวม ค่าต่างๆ ที่ควรรู้ก่อนลงทุน
วิธีการเลือกกองทุนรวมลักษณะต่างๆ ให้เหมาะกับแผนการเงินของเรา ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน ตราสารหนี้ การเลือกกองทุนหุ้นแบบ passive และ active fund รวมไปถึงกองทุนประหยัดภาษี

สนใจสามารถเข้าไปทดลองอ่านและสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ของ ookbee และ meb ได้เลยนะคะ

OOKBEE: http://www.ookbee.com/shop/BookInfo?pid=77af1ed2-e980-43d6-ad7b-3f7484dc45ed&affiliateCode=5626f6f3aa214859b5eee9400eca9b15

MEB: http://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMzk5MzY0MSI7czo3OiJib29rX2lkIjtzOjY6IjEyMzg1MyI7fQ

สินค้าและบริการ
Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: