“Free Float” คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ

Free float คืออะไร ทำไมตลาดหลักทรัพย์ถึงให้ความสำคัญที่กำหนดเป็นเกณฑ์สำหรับบริษัทจดทะเบียน และเกณฑ์ในกรคัดเข้าดัชนีอย่าง set50 ทำให้หุ้น MAKRO ไม่สามารถเข้ามาอยู่ใน SET 50 ในรอบต้นปี 65 ได้ มาอ่านกัน…

สนใจรับชมแบบวีดีโอ สามารถกดรับชมได้จากลิงค์นี้นะคะ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) คือ ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่ใช่” เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders)

ผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) ก็คือ

– ผู้บริหารระดับสูง

– ผู้มีอำนาจควบคุม

– รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว ยกเว้น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกัน กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญ

กณฑ์ free float

เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์สำหรับหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว

ส่วนเกณฑ์สำหรับหุ้นที่จะเข้าคำนวณอยู่ในดัชนี SET50 นั้น กำหนดเรื่องของ free float ไว้ว่า อย่างน้อย 20% ของทุนเรียกชำระแล้ว

ซึ่งถ้าไปดูข้อมูล free float ของ MAKRO หลังจากที่มีขายหุ้นเป็นลักษณะ public offering เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2564 ก็ยังมี free float ไม่ถึงเกณฑ์ในการเข้าคำนวณอยู่ในดัชนี SET50

แล้ว free float สำคัญยังไง??

Free float จะเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น เนื่องจากการกระจายการถือหุ้นในรายย่อย ทำให้มีสภาพคล่องในการซื้อขาย

หุ้นที่มี free float สูง แสดงว่า มีรายย่อยถือหุ้นตัวนั้นมาก ซึ่งก็มักจะทำหหุ้นนั้นมีสภาพคล่องในการซื้อขายมาก และราคาก็จะเป็นไปตามกลไกของตลาด

ส่วนหุ้นที่มี free float หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อย จะสภาพคล่องในการซื้อขายน้อย และราคามักจะถูกควบคุมโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือถูก corner หุ้นได้ง่าย

การ Corner หุ้น คือ การที่มีคนเข้ามากวาดซื้อหุ้นนั้นในจำนวนมาก จนหุ้นที่ซื้อขายหมุนเวียนนั้นเกือบหมด พอได้หุ้นไปอยู่ในมือจำนวนมาก ก็จะมีผลในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นตัวนั้นในตลาดได้ง่าย

แต่ถ้าหุ้นที่มีสัดส่วนของ free float สูงมาก ก็อาจจะก่อให้เกิดคำถามได้ว่า ทำไมพวกผู้ถือหุนรายใหญ่หรือผู้บริหารกลับถือหุ้นตัวเองน้อย และปล่อยหุ้นให้นักทุนรายย่อยมากได้เหมือนกัน

แล้วเราจะหาดูว่าค่า free float ได้จากตรงไหน??

เราสามารถหาข้อมูลของสัดส่วน free float ได้จากในเว็บไซต์ของ set เมื่อเข้าไป “ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์” ตรงหุ้นที่เราสนใจ ให้กดเลือกตรงหัวข้อ “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” เราก็จะเห็นข้อมูล จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) และ % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

ซึ่ง free float นี้ตลาดหลักทรัพย์จะดูจากรายงานของบริษัทที่จัดทำจากรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

Free float คือสัดส่วนการถือหุ้นของรายย่อย ซึ่งมีผลต่อสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นในตลาด ถ้ามี free float น้อยอาจถูกกำหนดทิศทางของราคาหุ้นนั้นได้จากคนเพียงไม่กี่คนได้ Free float จึงมีความสำคัญ และเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งสำหรับหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายไนตลาดหุ้น และเป็นเกณฑ์ในการคัดหุ้นนั้นเข้าคำนวณดัชนีอย่าง SET50

————————————
มาเรียนรู้การเลือกหุ้นด้วยตัวเอง แบบเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

คอร์สที่จัดทำสำหรับมือใหม่ลงทุนหุ้น ที่จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเลือกหุ้น
การอ่านงบการเงิน รวมไปถึงการประเมินมูลค่าหุ้น

เรียนจบ สามารถนำไปปรับใช้เพื่อเลือกหุ้นลงทุนได้ด้วยตนเอง

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ทวนกี่ครั้งก็ได้ ลงทะเบียนเรียนกันได้เลย

https://www.skilllane.com/courses/i-investor
Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: