กำไรสะสมอยู่ในรูปเงินสดไหม

บางคนเข้าใจว่า กำไรสะสมอยู่ในรูปของเงินสดที่กิจการสะสมมาเรื่อย ๆ เป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่า ใครสงสัยมาอ่านโพสนี้กัน

สนใจรับชมแบบวีดีโอ กดรับชมได้จากลิงค์นี้นะคะ

แต่ก่อนจะรู้จักกำไรสะสม มารู้จักงบดุลกันก่อน

สินทรัพย์รวม = หนี้สินรวม + ส่วนผู้ถือหุ้น

ในงบนี้จะมีการสมดุล 2 ข้าง ระหว่าง สินทรัพย์รวม กับฝั่งของหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น

ในส่วนของสินทรัพย์ก็มีทั้งสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ตั้งแต่ เงินสด เงินลงทุน สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า อาคาร ที่ดิน อุปกรณ์

ส่วนของหนี้สินก็จะมีหนี้สินระยะยสั้น ที่ครบกำหนดจ่ายใน 1 ปี และหนี้สินระยะยาว

ส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะมี ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น กำไรสะสม

จะเห็นว่า กำไรสะสม เป็นส่วนหนึ่งของผู้ถือหุ้นนะ

ลองมาคิดถึงงบดุลตัวเองกันก่อนนะ ที่เรียกกันว่า งบดุลส่วนบุคคล ซึ่งก็คือ ทรัพย์สิน = หนี้สิน + ทุน ถ้าเราทำงานได้เงินมา เงินเหลือมาในแต่ละเดือน มันก็เป็นเงินทุนของเรา ที่เราสามารถนำไปแปลงเป็นทรัพย์สินอื่นได้ ไม่ได้จำเป็นต้องเก็บในรูปเงินสดเท่านั้น

มารู้จักกำไรสะสมกันต่อ

กำไรสะสม คือ กำไรการดำเนินงานของกิจการที่กันไว้หลังจากหักปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น ที่กิจการทำได้นับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงสิ้นงวดบัญชีในปัจจุบัน เพื่อไว้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายกิจการในอนาคตและเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งกำไรสะสมเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของผู้ถือหุ้น

บางคนเข้าใจว่า กำไรสะสมอยู่ในรูปของเงินสดเท่านั้น แต่จริงๆ แล้ว กำไรสะสมเป็นส่วนที่กั้นไว้สำหรับเงินลงทุนในอนาคต ดังนั้นกำไรสะสมอาจเป็นเงินสด หรืออาจแปลงสภาพจากเงินไปอยู่ในรูปของสินทรัพย์อื่นที่บริษัทนำไปลงทุนได้ เช่น ที่ดิน อาคาร โรงงาน เป็นต้น

แล้วถ้าเราต้องการดูว่า เงินสดของกิจการมีมากน้อยเท่าไหร่ ก็สามารถดูได้จากงบดุล ในฝั่งของสินทรัพย์นะ โดย 2 บรรทัดแรกของสินทรัพย์ จะเห็น “เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด” และ “เงินลงทุนระยะสั้น” ตรงนี้ก็จะดูได้ว่า เงินสดของกิจการมีเท่าไหร่ ซึ่งก็จะเห็นว่า มันไม่ได้เท่ากับกำไรสะสมนะ เพราะกำไรสะสมตรงนี้สามารถอยู่ในรูปของสินทรัพย์อื่นของกิจการได้ ไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ในรูปของเงินสดเท่านั้น

————————————

มาเรียนรู้การเลือกหุ้นด้วยตัวเอง เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง คอร์สที่จัดทำสำหรับมือใหม่ลงทุนหุ้น

ที่จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเลือกหุ้น การอ่านงบการเงิน รวมไปถึงการประเมินมูลค่าหุ้น

เรียนจบ สามารถนำไปปรับใช้ เพื่อเลือกหุ้นลงทุนได้ด้วยตนเอง

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ทวนกี่ครั้งก็ได้

ลงทะเบียนเรียนกันได้เลย

https://www.skilllane.com/courses/i-investor
Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: