ตราสารหนี้ (หุ้นกู้) vs ตราสารทุน (หุ้นสามัญ)

ตราสารหนี้ (หุ้นกู้) vs ตราสารทุน (หุ้นสามัญ) คืออะไร ต่างกันยังไง มาอ่านกัน

สนใจรับชมแบบวีดีโอ สามารถกดรับชมได้จากลิงค์นี้นะคะ

หุ้นกู้คือ ตราสารหนี้หรือ เอกสารแสดงสิทธิเกี่ยวกับหนี้ ที่ออกโดยบริษัทเอกชน ผู้ที่ถือหุ้นกู้จะอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ และบริษัทที่ออกจะอยู่ในฐานะลูกหนี้ที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นคืนในวลาที่กำหนด แต่ถ้าเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครับ จะเรียกพันธบัตรรัฐบาล

คนถือตราสารหนี้ จะได้ดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ ตามที่ลูกหนี้ให้สัญญาไว้ และจะได้เงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา และสามารถนำตราสารหนี้หรือหุ้นกู้นั้นไปขายในตลาดรองได้ จึงสามารถทำกำไรหรืออาจขาดทุนจากส่วนต่างราคาของตราสารหนี้นั้นได้

ส่วนบริษัทที่ออกตราสารหนี้ ก็จะได้เงินที่กู้ยืมมาจากผู้ที่ซื้อตราสารหนี้จากบริษัท และสามารถนำเงินนั้นไปขยายกิจการได้ เงินที่ได้รับมาจากการขายตราสารหนี้จะบันทึกอยู่ในส่วนของหนี้สิน

ถ้าบริษัทไปไม่รอด ผู้ที่ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระเงินคืนก่อน โดยมีลำดับในการได้รับชำระหนี้ก่อน คือ หุ้นกู้แบบมีประกัน ต่อมาเป็นหุ้นกู้แบบไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ และต่อมาคือ หุ้นกู้แบบไม่มีประกันและด้อยสิทธิ และหลังจากชำระหนี้หุ้นกู้ต่างๆ แล้ว ถึงจะเป็นคิวของหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสามัญ ตามลำดับ ซึ่งคิวหลังๆ ก็จะมีโอกาสได้รับเงินคืนน้อยลงหรืออาจไม่ได้คืน

หุ้นสามัญ จะมีส่วนของความเป็นเจ้าของ หรือหุ้นส่วน คล้ายกับเวลาเราหุ้นทำร้านหรือทำธุรกิจกับเพื่อ ผลตอบแทนที่ได้จะได้รับระหว่างที่ถือ คือเงินปันผล ซึ่งจะได้มากน้อยขึ้นกับผลการดำเนินงานของกิจการ นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท และสัดส่วนหุ้นที่ถือ หรือสิทธิต่างๆ ที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน การได้ warrant ที่บริษัทออก

ผู้ถือหุ้นสามัญจะอยู่ในส่วนร่วมของความเป็นเจ้าของจึงมีสิทธิมีเสียงในการปประชุมผู้ถือหุ้น หรือหารบริหารของกิจการได้ ตามสัดส่วนหุ้นที่ถือ

การซื้อขายหุ้นสามัญจะมีตลาดแรก คือซื้อโดยตรงจากบริษัท เช่นหุ้น IPO บริษัทก็จะได้เงินจากตรงนี้เข้าบริษัทไปขยายกิจการได้ และบันทึกเงินตรงนี้ที่ได้รับมาในส่วนของ “ส่วนผู้ถือหุ้น” และมีการซื้อขายในตลาดรอง คือ การซื้อขายในตาดหุ้น ตรงนี้เงินไม่ได้เข้าบริษัท แต่แลกเปลี่ยนกันระหว่างคนที่สนใจ ซึ่งการซื้อขายของตลาดหุ้นจะมีสภาพคล่องในการซื้อขายมากกว่าตลาดตราสารหนี้

————————————

มาเรียนรู้การเลือกหุ้นด้วยตัวเอง เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง คอร์สที่จัดทำสำหรับมือใหม่ลงทุนหุ้น

ที่จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเลือกหุ้น การอ่านงบการเงิน รวมไปถึงการประเมินมูลค่าหุ้น

เรียนจบ สามารถนำไปปรับใช้ เพื่อเลือกหุ้นลงทุนได้ด้วยตนเอง

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ทวนกี่ครั้งก็ได้

ลงทะเบียนเรียนกันได้เลย

https://www.skilllane.com/courses/i-investor
Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: