มารู้จักเรื่องหนี้สิน ผ่านหุ้นนี้กัน

ช่วงนี้มีข่าวหุ้นในตลาดตัวหนึ่ง จะมีการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินส่วนหนึ่งที่เพิ่มทุนได้ไปชำระหนี้ เราลองมาดูเรื่องหนี้สินของกิจการนี้กัน

สนใจรับชมแบบวีดีโอ กดรับชมได้จากลิงค์นี้นะคะ

การดูหนี้สิน เป็นการดูความสามารถในการอยู่รอดของบริษัท หนี้สินเป็นสิ่งที่มีได้ แต่ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถชำระภาระหนี้ที่เกิดขึ้นได้ การดูหนี้สินนั้น ก็จะดู 3 อย่าง

1. บริษัทมีหนี้สินมากน้อยแค่ไหน ให้ดูอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือที่เรียกกันว่า D/E ratio ถ้า อัตราส่วนนี้ น้อยกว่า 1 แสดงว่าบริษัทมีหนี้น้อย

ของบริษัทตัวอย่างนี้ จากงบการเงินไตรมาส 3/65

มีหนี้สินรวม 5,629.59 ล้านบาท

มีส่วนของผู้หุ้น 3,320.72 ล้านบาท

คิดเป็น หนี้สินต่อทุน 1.7 ก็ถือว่าเริ่มตึงพอสมควร

2. มีเงินพอจ่ายหนี้ระยะสั้นได้ไหม หนี้สินระยะสั้นคือ หนี้สินหมุนเวียน หนี้ที่ครบกำหนดจ่ายใน 1 ปี ตรงนี้เราสามารถดูได้จาก “อัตราส่วนสถาพคล่อง” คิดจาก สินทรัพย์หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้เร็วใน 1 ปี เช่น เงินสด ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เป็นต้น แล้วนำมาหารด้วย หนี้สินหมุนเวียน

ของบริษัทตัวอย่างนี้ จากงบการเงินไตรมาส 3/65

หนี้สินหมุนเวียนที่ต้องจ่าย ใน 1 ปี 3,415.16 ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน 2,061.33 ล้านบาท จะเห็นว่า ไม่พอจ่ายหนิ้สินระยะสั้นที่จะต้องจ่ายคื

เมื่อคิด อัตราส่วนสภาพคล่อง คือ เอาสินทรัพย์หมุนเวียนตั้งแล้วหารด้วย หนี้สินหมุนเวียน จะได้ 0.6

3. จ่ายดอกเบี้ยไหวไหม จะดูความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งจะคิดจาก กำไรจากการดำเนินการ หรือกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี เป้นตัวตั้ง แล้วหารด้วย ต้นทุนทางการเงิน หรือดอกเบี้ยที่บริษัทจะต้องจ่าย

ของบริษัทตัวอย่างนี้ จากงบการเงินไตรมาส 3/65

กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 440.63 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน 237.18 ล้านบาท

เมื่อดูความสามารถในการชำระดอกเบี้ย คือ นำกำไรจากการดำนิงาน หาร ดอกเบี้ยจ่าย ก็จะได้ 1.8 เท่า ก็ยังพอจ่ายดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายได้ แต่จะสังเกตว่า กำไรที่บริษัททำได้ เกินกว่าครึ่งหนึ่งต้องกมาจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้กำไรสุทธิ เหลือไม่มาก บริษัทนี้มีรายได้ 1,617.64 ล้านบาท กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 440.63 ล้านบาท กำไรสุทธิ 175.47 ล้านบาท

หนี้สิน ถือว่า ตึงตัวพอสมควร จาก D/E ที่ 1.72 เท่า และสินทรัพย์หมุนเวียนไม่พอจะจ่ายหนี้ที่จะต้องจ่ายภายใน 1 ปีได้ ซึ่งน่าจะเป็นเหตุที่ทำให้ต้องมีการเพิ่มทุน เพื่อทำให้ อัตราส่วนหนี้สินส่วนทุนดีขึ้น เพราะจะได้เงินมากจ่ายหนี้ และเมื่อเพิ่มทุนจะทำให้ส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น และเมื่อเพิ่มทุนจะได้มีเงินมาจ่ายหนี้ที่กำไรครบกำหนดจ่ายใน 1 ปีได้ ส่วนกำไรจากการดำเนินงานตอนนี้ยังพอจ่ายดอกเบี้ยไหวอยู่

————————————

มาเรียนรู้การเลือกหุ้นด้วยตัวเอง เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

คอร์สที่จัดทำสำหรับมือใหม่ลงทุนหุ้น

ที่จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเลือกหุ้น การอ่านงบการเงิน รวมไปถึงการประเมินมูลค่าหุ้น

เรียนจบสามารถนำไปปรับใช้ เพื่อเลือกหุ้นลงทุนได้ด้วยตนเอง

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ทวนกี่ครั้งก็ได้ ลงทะเบียนเรียนกันได้เลย

Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: