ใบ 50 ทวิ คืออะไร ทำไมเรียก 50 ทวิ และต้องได้ 2 ใบ

หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย คืออะไร ทำไมเรียก ใบ50ทวิ และทำไมต้องได้มา 2 ใบเหมือนกัน?? มาอ่านกัน…

หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย เรียกสั้นๆ ว่า “ใบ 50 ทวิ” มาจาก หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นเอกสารที่จะได้รับจากผู้จ่ายเงินได้ อาจเป็นนายจ้าง หรือผู้ว่าจ้าง โดยเป็นหลักฐานที่แสดงว่า ใครเป็นผู้จ่ายเงิน ใครเป็นผู้รับเงิน เงินเท่าไหร่ จ่ายให้เมื่อใด หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เท่าใด

ส่วนเรื่องประเภทเงินได้ เราต้องพอทราบรายได้ของเราเป็นประเภทใดด้วย เพราะอาจคาดเคลื่อนได้ หรือลงเป็น อื่นๆ ในใบ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย อาจได้รับในรูปแบบกระดาษ หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ เป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานว่า มีการจ่ายเงิน รับเงินจริง และเงินดังกล่าว การหักภาษี ณ ที่จ่าย และได้นำส่งให้กับกรมสรรพากรแล้ว ไว้เป็นหลักฐานเพื่อยื่นภาษีประจำปีกับสรรพากร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย เหมือนเป็นการจ่ายภาษีล่วงหน้าไว้ แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้มีเงินได้เสียภาษีครบถ้วนแล้ว เพราะภาษีที่ถูกหักไป อาจมากหรือน้อยกว่าภาษีเงินได้ที่ต้องเสีย ซึ่งจะต้องไปภาษีที่ต้องเสียในการยื่นภาษีประจำปี ก็คือ ไม่ได้หมายความว่า หักแล้วจบนะ

ซึ่งใบ 50 ทวินี้จะได้รับเมื่อไหร่ จะแบ่งเป็น 2 แบบ

ถ้าเป็นพนักงานเงินเดือน: นายจ้างจะต้องออกให้ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของปีถัดจากปีที่รับเงิน

ถ้าเป็นฟรีแลนซ์ ผู้ว่าจ้างต้องออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ทันทีทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน

ซึ่งเราจะได้รับเอกสารจำนวน 2 ฉบับที่เหมือนกัน โดยฉบับที่ 1 “สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี” และฉบับที่ 2 “สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐาน” ซึ่งข้อความนี้จะมีเขียนไว้ตรงมุมบนซ้ายสุดของใบ

เมื่อได้มาแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดต่างๆ ของใบที่ได้รับ และดูว่าทั้ง 2 ใบมีรายละเอียดตรงกันด้วยนะ

และควรเก็บหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ 5 ปีนับจากวันที่ยื่นภาษีด้วยนะ เผื่อต้องใช้เป็นหลักฐาน ให้สรรพากรเมื่อถูกเรียกตรวจ

……………………………………………….

มาเรียนรู้การเลือกหุ้นด้วยตัวเอง เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

เรียนจบ สามารถนำไปปรบใช้เพื่อเลือกหุ้นลงทุนได้ด้วยตนเอง

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ทวนกี่ครั้งก็ได้

ลงทะเบียนเรียนกันได้เลย

Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: