สรุป 5 ประเด็นสำคัญที่ กบข. เปลี่ยนปี 66

ตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๘)อ่านเพิ่มเติม “สรุป 5 ประเด็นสำคัญที่ กบข. เปลี่ยนปี 66”

หุ้นกู้แปลงสภาพ และ COCO Bonds คืออะไร

หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นตราสารหนี้อย่างหนึ่งที่สามารถแปลงสิทอ่านเพิ่มเติม “หุ้นกู้แปลงสภาพ และ COCO Bonds คืออะไร”

ทำไม Silicon Valley Bank ขายตราสารหนี้ ขาดทุน

ทำไม Silicon Valley Bank ขายตราสารหนี้ขาดทุนไป 1.8 พันลอ่านเพิ่มเติม “ทำไม Silicon Valley Bank ขายตราสารหนี้ ขาดทุน”

แก้ว 3 ประการของการลงทุน

แก้ว 3 ประการจากแนวคิดของของ ดร. นิเวศน์ มีอะไรบ้าง มาออ่านเพิ่มเติม “แก้ว 3 ประการของการลงทุน”

การคำนวณราคาตราสารหนี้

ทำไมเมื่อดอกเบี้ยขาขึ้น มูลค่าตราสารหนี้ลดลง และดอกเบี้อ่านเพิ่มเติม “การคำนวณราคาตราสารหนี้”

ตัวช่วยเก็บเงินเพื่อการเกษียณ

ถ้าต้องการมีเงินใช้หลังเกษียณ เดือนละ 20,000 บ. ต้องมีเอ่านเพิ่มเติม “ตัวช่วยเก็บเงินเพื่อการเกษียณ”

“กฎของตัวเลข 72” ใช้ยังไง มีที่มายังไง

“กฎของตัวเลข 72” เป็นสูตรการคำนวณอย่างง่าย เพื่อหาว่า นอ่านเพิ่มเติม ““กฎของตัวเลข 72” ใช้ยังไง มีที่มายังไง”

ทางเลือกของ PVD เมื่อออกจากงาน

เรามีทางเลือกอะไรบ้าง ถ้าเราออกจากงาน โดยที่ยังไม่เข้าเอ่านเพิ่มเติม “ทางเลือกของ PVD เมื่อออกจากงาน”

ข้อควรรู้ ลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยบ้าน

ดอกเบี้ยบ้านที่เราจ่ายไปในแต่ละปี สามารถนำมาลดหย่อนภาษีอ่านเพิ่มเติม “ข้อควรรู้ ลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยบ้าน”