SSF, SFFX คืออะไร และดูได้จากไหนว่าตอนนี้มีกองไหนบ้าง??

ในปีภาษี 63 นี้ เราจะไม่สามารถใช้กองทุน LTF มาลดหย่อนภาอ่านเพิ่มเติม “SSF, SFFX คืออะไร และดูได้จากไหนว่าตอนนี้มีกองไหนบ้าง??”

ทำไม NAV กองทุนรวมตราสารหนี้มีปรับลดลงได้??

หลายคนเข้าใจว่า ถ้าเราลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้นั้น กออ่านเพิ่มเติม “ทำไม NAV กองทุนรวมตราสารหนี้มีปรับลดลงได้??”

ตารางสี่เหลี่ยมที่อยู่ในเว็บไซต์ Morningstar คืออะไร

ตารางสี่เหลี่ยมที่อยู่ในเว็บไซต์ Morningstar คืออะไร เวอ่านเพิ่มเติม “ตารางสี่เหลี่ยมที่อยู่ในเว็บไซต์ Morningstar คืออะไร”

ตอบ 5 ข้อสงสัยเรื่อง LTF

LTF หรือ Long-Term Equity Fund (กองทุนรวมหุ้นระยะยาว) เอ่านเพิ่มเติม “ตอบ 5 ข้อสงสัยเรื่อง LTF”

3 เทคนิค เปรียบเทียบกองทุนรวม

เวลาที่เราสนใจกองทุนรวมกองหนึ่ง และอยากรู้ว่า กองนั้นๆนอ่านเพิ่มเติม “3 เทคนิค เปรียบเทียบกองทุนรวม”

ค่าธรรมเนียมกองทุนรวม เสียเท่าไหร่??

มีกระทู้หนึ่งในพันทิพ ถามเกี่ยวกับเรื่องของค่าธรรมเนียมอ่านเพิ่มเติม “ค่าธรรมเนียมกองทุนรวม เสียเท่าไหร่??”

สรุป 3 กองทุนประหยัดภาษีปี 2563

ปี 2563 นี้ จะมีกองทุนประหยัดภาษีอยู่ 3 แบบ คือ SSFX, Sอ่านเพิ่มเติม “สรุป 3 กองทุนประหยัดภาษีปี 2563”

ความเสี่ยง 8 ระดับของกองทุนรวม

ในการเลือกกองทุนรวมนั้น นอกจากเรื่องผลตอบแทนและค่าธรรมเอ่านเพิ่มเติม “ความเสี่ยง 8 ระดับของกองทุนรวม”