Greenshoe option คืออะไร??

หลายคนน่าจะได้เห็นข่าว หุ้น OR ที่กำลังเสนอขายหุ้น IPO อ่านเพิ่มเติม “Greenshoe option คืออะไร??”

ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ Free float คืออะไร??

ช่วงนี้หลายคนน่าจะได้ข่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์อาจจะมีการปรอ่านเพิ่มเติม “ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ Free float คืออะไร??”

ETF คืออะไร

หลายคนน่าจะเคยได้ยินกองทุน ETF  วันนี้จะมาเล่าให้ฟอ่านเพิ่มเติม “ETF คืออะไร”

พูดคุยในรายการ The Money Growth

talk เฮฮามีสาระกับโค้ชหนุ่มและคุณโอมศิริ ในรายการ The Mอ่านเพิ่มเติม “พูดคุยในรายการ The Money Growth”

56-1 อ่านเพื่อเข้าใจธุรกิจ

56-1 คืออะไร มีประโยชน์ยังไง ทำไมต้องอ่านก่อนลงทุนในหุ้อ่านเพิ่มเติม “56-1 อ่านเพื่อเข้าใจธุรกิจ”

มารู้จักการคิด “อัตราผลตอบแทน” กัน

ในโลกของการลงทุนสิ่งที่เราต้องรู้อย่างหนึ่งคือ เรื่องขออ่านเพิ่มเติม “มารู้จักการคิด “อัตราผลตอบแทน” กัน”

มารู้จักวงจรเงินสดผ่านหุ้น CPALL กัน

วงจรเงินสด (Cash Cycle) เป็นการดูสภาพคล่องของกิจการอย่าอ่านเพิ่มเติม “มารู้จักวงจรเงินสดผ่านหุ้น CPALL กัน”

ข้อมูลหุ้นในเว็บไซต์ของ set

ในเว็บไซต์ของ set นั้นมีข้อมูลของหุ้นที่เราสนใจให้อ่านมอ่านเพิ่มเติม “ข้อมูลหุ้นในเว็บไซต์ของ set”

ทำไม Perpetual bond ถึงจ่ายดอกเบี้ยสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไป??

ช่วงนี้หลายคนน่าจะได้ยินว่า บริษัทใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์จอ่านเพิ่มเติม “ทำไม Perpetual bond ถึงจ่ายดอกเบี้ยสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไป??”

เมื่อหุ้นที่ซื้อคืน ไปลดทุน จะส่งผลต่องบการเงินยังไง??

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ที่ผ่านมา ทาง KBANK หรือธนาคารกสิกรอ่านเพิ่มเติม “เมื่อหุ้นที่ซื้อคืน ไปลดทุน จะส่งผลต่องบการเงินยังไง??”