ROIC คืออะไร??

ROIC (%) Return on Investment Capitalอัตราส่วนที่วัดควาอ่านเพิ่มเติม “ROIC คืออะไร??”

ค่า beta ของหุ้นคืออะไร??

ค่าเบต้า เป็นการหาความสัมพันธ์ของราคาหุ้นเมื่อเทียบกับตอ่านเพิ่มเติม “ค่า beta ของหุ้นคืออะไร??”

4 ความเข้าใจผิด จ่ายปันผลเป็นหุ้น

มีความเข้าใจผิดอะไรบ้าง เกี่ยวกับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น มอ่านเพิ่มเติม “4 ความเข้าใจผิด จ่ายปันผลเป็นหุ้น”

ตราสารหนี้ (หุ้นกู้) vs ตราสารทุน (หุ้นสามัญ)

ตราสารหนี้ (หุ้นกู้) vs ตราสารทุน (หุ้นสามัญ) คืออะไร ตอ่านเพิ่มเติม “ตราสารหนี้ (หุ้นกู้) vs ตราสารทุน (หุ้นสามัญ)”

สรุป “จ่ายปันผลเป็นหุ้น” พร้อมตัวอย่าง

ช่วงนี้เป็นช่วงปันผลระหว่างกาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหอ่านเพิ่มเติม “สรุป “จ่ายปันผลเป็นหุ้น” พร้อมตัวอย่าง”

รวมคำเกี่ยวกับเงินเฟ้อ

ช่วงนี้อ่านข่าวก็เห็นเรื่องราวเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และมีคำอ่านเพิ่มเติม “รวมคำเกี่ยวกับเงินเฟ้อ”

Mind map อ่านงบการเงิน

เวลาที่เข้าไปกดอ่านงบการเงินฉบับเต็มซึ่งเป็น zip file นอ่านเพิ่มเติม “Mind map อ่านงบการเงิน”

ST หลังหุ้น TLI คืออะไร??

วันนี้ที่หุ้น TLI ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชนอ่านเพิ่มเติม “ST หลังหุ้น TLI คืออะไร??”

Recession คืออะไร??

ช่วงนี้จะได้เห็นข่าวเรื่องความกังวลเรื่องของ Recession อ่านเพิ่มเติม “Recession คืออะไร??”

หุ้นกู้แปลงสภาพ(Convertible Bond) คืออะไร??

หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้อย่างหนึ่งที่สามารถแปลงสิทธิไปเป็นอ่านเพิ่มเติม “หุ้นกู้แปลงสภาพ(Convertible Bond) คืออะไร??”