สรุป 5 ประเด็นสำคัญที่ กบข. เปลี่ยนปี 66

ตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๘)อ่านเพิ่มเติม “สรุป 5 ประเด็นสำคัญที่ กบข. เปลี่ยนปี 66”

ตัวช่วยเก็บเงินเพื่อการเกษียณ

ถ้าต้องการมีเงินใช้หลังเกษียณ เดือนละ 20,000 บ. ต้องมีเอ่านเพิ่มเติม “ตัวช่วยเก็บเงินเพื่อการเกษียณ”

กบข. คืออะไร ดียังไง??

ใครเป็นข้าราชการ และถูกหักเงินเดือนทุกเดือนเพื่อส่งเข้าอ่านเพิ่มเติม “กบข. คืออะไร ดียังไง??”