Sharpe ratio, Alpha, Beta ของกองทุนรวม คืออะไร

เวลาอ่าน Fund Fact Sheet หรือ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมอ่านเพิ่มเติม “Sharpe ratio, Alpha, Beta ของกองทุนรวม คืออะไร”

Yield to maturity ของตราสารหนี้ คิดยังไง??

ในการลงทุนตราสารหนี้ เราจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้หนอ่านเพิ่มเติม “Yield to maturity ของตราสารหนี้ คิดยังไง??”

สูตรการบริหารเงิน 6 Jars System และ 50-20-30 Budget Rule

สูตรการบริหารเงิน 6 Jars System และ 50-20-30 Budget Rulอ่านเพิ่มเติม “สูตรการบริหารเงิน 6 Jars System และ 50-20-30 Budget Rule”

ทำไม Silicon Valley Bank ขายตราสารหนี้ ขาดทุน

ทำไม Silicon Valley Bank ขายตราสารหนี้ขาดทุนไป 1.8 พันลอ่านเพิ่มเติม “ทำไม Silicon Valley Bank ขายตราสารหนี้ ขาดทุน”

ตัวช่วยเก็บเงินเพื่อการเกษียณ

ถ้าต้องการมีเงินใช้หลังเกษียณ เดือนละ 20,000 บ. ต้องมีเอ่านเพิ่มเติม “ตัวช่วยเก็บเงินเพื่อการเกษียณ”

ทางเลือกของ PVD เมื่อออกจากงาน

เรามีทางเลือกอะไรบ้าง ถ้าเราออกจากงาน โดยที่ยังไม่เข้าเอ่านเพิ่มเติม “ทางเลือกของ PVD เมื่อออกจากงาน”

จะหาดูได้จากไหนว่า มีกอง SSF RMF อะไรบ้าง

ช่วงนี้หลายคนมองหาตัวช่วยประหยัดภาษีอย่าง การลงทุนในกองอ่านเพิ่มเติม “จะหาดูได้จากไหนว่า มีกอง SSF RMF อะไรบ้าง”

3 หลักคิดว่าควรซื้อ SSF เท่าไหร่

การลงทุนใน SSF เป็นการลงทุนในกองทุนรวมลักษณะหนึ่งที่ได้อ่านเพิ่มเติม “3 หลักคิดว่าควรซื้อ SSF เท่าไหร่”

Final Tax คืออะไร

หลายคนน่าจะเคยได้ยิน Final tax มารู้จักกันว่า คืออะไร ภอ่านเพิ่มเติม “Final Tax คืออะไร”