RMF vs ประกันบำนาญ

RMF และ ประกันบำนาญ เป็นการเก็บเงินเพื่อการเกษียณอายุ แอ่านเพิ่มเติม “RMF vs ประกันบำนาญ”

2 กองทุนประหยัดภาษีปี 64 (SSF, RMF)

สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่วางแผนลดหย่อนภาษี มาอ่านกันว่า อ่านเพิ่มเติม “2 กองทุนประหยัดภาษีปี 64 (SSF, RMF)”

ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) คืออะไร

หลายคนอาจสงสัยว่า ประกันชีวิตควบการลงทุนคืออะไร?? ดีกว่อ่านเพิ่มเติม “ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) คืออะไร”

ขาย LTF และ RMF ต้องยื่นภาษีไหม??

การขายคืน LTF และ RMF นั้น ต้องยื่นภาษีด้วยนะ ไม่ว่าเราอ่านเพิ่มเติม “ขาย LTF และ RMF ต้องยื่นภาษีไหม??”

ETF คืออะไร??

หลายคนน่าจะเคยได้ยินกองทุน ETF  วันนี้จะมาเล่าให้ฟอ่านเพิ่มเติม “ETF คืออะไร??”

ขายกองทุนรวม ต้องยื่นภาษีไหม??

ถ้าปีนี้ (2563) มีการขายกองทุนรวมที่ได้กำไรออกมา ต้องนำอ่านเพิ่มเติม “ขายกองทุนรวม ต้องยื่นภาษีไหม??”

อายุ 45 ปี ขึ้นไป ซื้อ SSF หรือ RMF เพื่อลดหย่อนภาษีดี??

อายุ 45 ปี ขึ้นไป ซื้อ SSF หรือ RMF เพื่อลดหย่อนภาษีดี อ่านเพิ่มเติม “อายุ 45 ปี ขึ้นไป ซื้อ SSF หรือ RMF เพื่อลดหย่อนภาษีดี??”

คำศัพท์ควรรู้ในการซื้อขายกองทุนรวม

ในการซื้อขายกองทุนรวมนั้นจะมีคำศัพท์ทางเทคนิคที่เขาใช้กอ่านเพิ่มเติม “คำศัพท์ควรรู้ในการซื้อขายกองทุนรวม”

ลงทุนกองทุนรวม ได้ “ผลตอบแทนแบบทบต้น” ไหม??

การลงทุนในกองทุนรวมให้ผลตอบแทนแบบทบต้นอยู่แล้ว โดยไม่จำอ่านเพิ่มเติม “ลงทุนกองทุนรวม ได้ “ผลตอบแทนแบบทบต้น” ไหม??”

อ่าน fund fact sheet เพื่อเข้าใจกองทุนรวม

Fund fact sheet คือ หนังสือชี้ชวนกองทุนรวม ซึ่งถ้าจะซื้อ่านเพิ่มเติม “อ่าน fund fact sheet เพื่อเข้าใจกองทุนรวม”