ลำดับการชำระหนี้คืนสำหรับหุ้นกู้

ในกรณีที่บริษัทเจ๊ง ไปไม่รอด มีการขายทรัพย์สินเพื่อนำเงอ่านเพิ่มเติม “ลำดับการชำระหนี้คืนสำหรับหุ้นกู้”