ค่า beta ของหุ้นคืออะไร??

ค่าเบต้า เป็นการหาความสัมพันธ์ของราคาหุ้นเมื่อเทียบกับตอ่านเพิ่มเติม “ค่า beta ของหุ้นคืออะไร??”