ทำไมกำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นไม่สอดคล้องกัน??

มีหุ้นหนึ่งในตลาดหุ้น งบการเงิน 2/63 เมื่อเทียบกับ 2/62อ่านเพิ่มเติม “ทำไมกำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นไม่สอดคล้องกัน??”