หุ้น TRUE และ DTAC จะหยุดซื้อขายชั่วคราว

TRUE ควบรวม DTAC และเปลี่ยนเป็นชื่อ TRUE ซึ่งในระหว่างจอ่านเพิ่มเติม “หุ้น TRUE และ DTAC จะหยุดซื้อขายชั่วคราว”