Mind map อ่านงบการเงิน

เวลาที่เข้าไปกดอ่านงบการเงินฉบับเต็มซึ่งเป็น zip file นอ่านเพิ่มเติม “Mind map อ่านงบการเงิน”

มารู้จักรายงานความเห็นผู้สอบบัญชีกัน

ช่วงนี้หลายคนน่าจะได้เห็นข่าวกันว่ามีบริษัทชื่อดังในตลาดหุ้นบริษัทหนึ่ง ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า ไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินไตรมาส 1/63 และ 2/63 ส่งผลให้หุ้นนั้นถูกขึ้นเครื่องหมาย SP คือ หยุดการซื้อขายชั่วคราว