งวดงบการเงินของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

มีบางคนสงสัยว่า เวลาที่เข้าไปดูงบการเงินของหุ้นบางบริษัอ่านเพิ่มเติม “งวดงบการเงินของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์”