การจัดสรรหุ้นแบบ Small Lot First คืออะไร??

ช่วงนี้หลายคนน่าจะได้ยินข่าวการจะเปิดให้จองซื้อหุ้น IPOอ่านเพิ่มเติม “การจัดสรรหุ้นแบบ Small Lot First คืออะไร??”