ทำไมหุ้น DELTA สามารถซื้อขายขั้นต่ำ ได้ 50 หุ้น

ปกติจำนวนหุ้นในการซื้อขายที่อยู่ในกระดานหลักจะต้องระบุจอ่านเพิ่มเติม “ทำไมหุ้น DELTA สามารถซื้อขายขั้นต่ำ ได้ 50 หุ้น”

มารู้จักคำสั่ง MP ในโปรแกรม streaming กัน

MP, MP-MKT, MP-MLT ในแต่ละคำสั่งมีรายละเอียดต่างกันนิดหอ่านเพิ่มเติม “มารู้จักคำสั่ง MP ในโปรแกรม streaming กัน”

ATC คืออะไร??

ในการส่งคำสั่งซื้อขายโปรแกรมซื้อขายหุ้นออนไลน์ จะมีคำสัอ่านเพิ่มเติม “ATC คืออะไร??”

ATO คืออะไร??

ในการส่งคำสั่งซื้อขาย จะมีคำสั่งหนึ่งคือ ATO แล้ว ATO คอ่านเพิ่มเติม “ATO คืออะไร??”

วิธีการซื้อขายเศษหุ้น (odd lot)

บางคนได้เศษหุ้นมา ซึ่งอาจมาจากการที่บริษัทจ่ายปันผลเป็นอ่านเพิ่มเติม “วิธีการซื้อขายเศษหุ้น (odd lot)”