3 ประเด็นน่าสนใจ “ภาษีการขายหุ้น”

เป็นข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวาน เมื่อ ครม. ได้อนุมัติกอ่านเพิ่มเติม “3 ประเด็นน่าสนใจ “ภาษีการขายหุ้น””