มารู้จัก “warrant” ผ่าน MINT-W8

มารู้จักกันว่า warrant คืออะไร ถือไปเรื่อยๆ เหมือนหุ้นไอ่านเพิ่มเติม “มารู้จัก “warrant” ผ่าน MINT-W8”

หุ้นที่มี –W ต่อท้าย ถือยาวได้ไหม ได้เงินปันผลไหม??

บางคนถือหุ้นแล้วได้ warrant มาฟรี เข้ามาพอร์ตหุ้นที่ตัวอ่านเพิ่มเติม “หุ้นที่มี –W ต่อท้าย ถือยาวได้ไหม ได้เงินปันผลไหม??”

มารู้จัก warrant ผ่าน MINT-W6 กัน

ช่วงนี้บริษัท บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มอ่านเพิ่มเติม “มารู้จัก warrant ผ่าน MINT-W6 กัน”