มีราคาเป้าหมาย ต้องการสั่งซื้อขายที่ไม่ถูกยกเลิก เมื่อสิ้นวันได้ไหม

มีราคาหุ้นเป้าหมาย ต้องการสั่งซื้อขายที่ไม่ถูกยกเลิก เมอ่านเพิ่มเติม “มีราคาเป้าหมาย ต้องการสั่งซื้อขายที่ไม่ถูกยกเลิก เมื่อสิ้นวันได้ไหม”