เริ่มฝึกอ่านงบการเงิน แนะนำอ่านหุ้น SPVI 

เริ่มอ่านงบการเงินแนะนำให้ลองอ่านงบ SPVI โดยโหลด “คำอธิอ่านเพิ่มเติม “เริ่มฝึกอ่านงบการเงิน แนะนำอ่านหุ้น SPVI “

มารู้จักอัตรากำไรผ่านหุ้น M

หุ้น M หรือ บริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) อ่านเพิ่มเติม “มารู้จักอัตรากำไรผ่านหุ้น M”

มารู้จัก “ผลประกอบการสำคัญ” กัน

ตารางงบย่อ ในเว็บไซต์ของ set จะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ข้อมอ่านเพิ่มเติม “มารู้จัก “ผลประกอบการสำคัญ” กัน”

5 อัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไร

ในการอ่านงบการเงินนั้น นอกจากเรื่องของงบดุล งบกำไรขาดทุอ่านเพิ่มเติม “5 อัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไร”