ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน เหมือนกันไหม??

บางคนที่เพิ่งเริ่มคิดภาษีด้วยตนเอง หรือเพิ่งเริ่มเสียภาอ่านเพิ่มเติม “ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน เหมือนกันไหม??”