“เตียงต่อชีวิต” โครงการสร้างห้องความดันลบอย่างเร่งด่วน!

เป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนเตียงต่อชีวิตผู้ป่วยวิกฤตโควิด-1อ่านเพิ่มเติม ““เตียงต่อชีวิต” โครงการสร้างห้องความดันลบอย่างเร่งด่วน!”