การเพิ่มทุนของ MINT

หลายคนที่สนใจหุ้น MINT น่าจะได้ยินข่าวการเตรียมเพิ่มทุนอ่านเพิ่มเติม “การเพิ่มทุนของ MINT”