ใบ 50 ทวิ คืออะไร ทำไมเรียก 50 ทวิ และต้องได้ 2 ใบ

หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย คืออะไร ทำไมเรียก ใบ50ทวอ่านเพิ่มเติม “ใบ 50 ทวิ คืออะไร ทำไมเรียก 50 ทวิ และต้องได้ 2 ใบ”