เครื่องหมาย “XB” และหุ้น IPO

เครื่องหมาย XB ที่อยู่ท้ายชื่อหุ้นคืออะไร และเกี่ยวอะไรอ่านเพิ่มเติม “เครื่องหมาย “XB” และหุ้น IPO”