อยากลงทุน แต่ไม่มีเวลา จะเริ่มยังไง??

สำหรับคนที่มีงานประจำ เช่น แพทย์ พนักงานออฟฟิศ อาจไม่มีอ่านเพิ่มเติม “อยากลงทุน แต่ไม่มีเวลา จะเริ่มยังไง??”