3 ข้อควรรู้เงินปันผลหุ้น

เงินปันผลของหุ้น ต้องเสียภาษีไหม และถ้าไม่ได้ปันผลเป็นเงินแต่ได้เป็นหุ้นแทนต้องเสียภาษีไหม และ สามารถขอคืนได้ไหม จะขอคืนยังไงได้ ใครลงทุนหุ้น และได้เงินปันผลจากหุ้นมา ไปอ่านเรื่องนี้กัน…

เงินปันผลจากหุ้นเสียภาษีไหม และถ้าได้ปันผลเป็นหุ้น ไม่ได้เป็นเงินสดแบบนี้เสียภาษีไหม??

เงินปันผลจากหุ้นเป็นรายได้40(4) ที่ถือเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษี และจะมีการหัก ณ ที่จ่ายไว้ 10% และถึงแม้จะได้ปันผลเป็นหุ้น ก็จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตรงนี้เหมือนกัน ซึ่งปกติบริษัทที่จ่ายปันผลเป็นหุ้น บริษัทจะมีการปันผลออกมาเป็นเงินสดเพื่อไว้จ่ายภาษีตรงนี้ออกมาด้วย เช่น บริษัทมานะจำกัด มหาชน ประกาศจ่ายปันผล 1 บ. ต่อหุ้น เรามีหุ้นมานะอยู่ 100 หุ้น เงินปันผลที่เราจะได้รับคือ 1 บ. X 100 หุ้น = 100 บ. แต่เราจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตรงนี้ 10% ดังนั้นเงินที่เราจะได้รับจริงคือ 90 บ.

ภาษีที่ถูกหักไป สามารถขอคืนได้ไหม??

สำหรับเงินปันผลที่เราได้รับจากหุ้น และภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไปแล้วนั้น เราสามารถเลือกได้ว่า จะนำมาคิดเครดิตภาษีเงินปันผลตอนยื่นภาษี หรือจะปล่อยเลยตามเลยสำหรับเงินที่ถูกหักไปก็ได้ แล้วแต่เรา

ซึ่งถ้าเราจะนำเงินปันผลที่ได้รับจากหุ้นมาคิด ต้องนำปันผลที่ได้รับจากหุ้นทุกตัวในทุกครั้งที่ได้รับมารวมเป็นมูลค่าเงินปันผลเพื่อคำนวณเครดิตภาษีในปีภาษีนั้น ไม่สามารถเลือกเฉพาะบางตัวหรือการจ่ายปันผลบางครั้งได้

เครดิตภาษีเงินปันผลนั้น เป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในการขอคืนภาษีที่ถูกหักไปคืน เนื่องจากมีการหักภาษีซ้ำซ้อน เพราะก่อนที่จะจ่ายปันผลนั้น บริษัทถูกหักภาษีนิติบุคคลไปแล้วครั้งหนึ่งจากกำไรของบริษัท และผู้ถือหุ้นยังถูกหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีก ก็จะเห็นว่าเป็นการเสียภาษีถึง 2 รอบ แบบนี้…

บริษัทมานะ กำไร 100 บ. เสียภาษีนิดิบุคคล อัตรา 20% (อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นโดยทั่วไปเสีย 20% แต่บางบริษัทอาจเสียมากน้อยกว่านี้นะ) เหลือกำไรหลังหักภาษี = 80 บ. จ่ายปันผล ให้มานี 50 บ. เก็บไว้ทำทุน 30 บ.
แต่ก่อนจะถึงมือมานี(ผู้ถือหุ้น) เงิน 50 บ. นี้ ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอีก 10%
เงินปันผลออกมาถึงมือมานี 45 บ. เพราะถูกหักภาษีไป 5 บ.

จะเห็นว่าเสียภาษี 2 รอบ
ดังนั้นกฏหมายจึงให้เราสามารถนำเงินปันผลที่ได้รับจากหุ้นมาคำนวณคิดเครดิตภาษีเงินปันผลได้


ลองมาดูกันต่อว่า เครดิตภาษีเงินปันผลของมานี จะหน้าตาเป็นยังไง คำนวณออกมายังไง
เครดิตภาษีเงินปันผลของมานี
= (มูลค่าปันผล X อัตราภาษีนิติบุคคล)/ (100 – อัตราภาษีนิติบุคคล)
= (50 x 20) / (100 -20)
= 1000/ 80 = 12.5 บ.

จากที่เราคำนวณได้ตรงจุดนี้ หมายความว่า มูลค่าเงินปันผลที่เราได้มา 50 บ. มีเครดิตภาษีเงินปันผลอยู่ 12.5 บ. ซึ่งเป็นเงินที่เราถูกหักไปในช่วงแรกของภาษีนิติบุคคลในอัตรา 20% ตรงนั้น
และเครดิตภาษีเงินปันผลนี้ ก็ถือเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีอย่างหนึ่ง ดังนั้นเราต้องนำเครดิตภาษีตรงนี้มาบวกกับเงินปันผลที่เราได้ เพื่อรวมเป็นรายได้ในก้อนนี้เพื่อเสียภาษี ดังนั้น
เงินได้ = เงินปันผล + เครดิตภาษีเงินปันผล
= 50 + 12.5 บ. = 62.5 บ.

ถ้าเมื่อคำนวณรายได้ของมานีทั้งปี รวมรายได้อื่นๆ หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ แล้ว มานีเสียภาษีอยู่ในช่วงอัตราภาษี ขั้น 10% จะเห็นว่าเงินได้ในก้อนนี้ ก็จะถูกเสียภาษีแค่ 10% = 62.5 x 10% = 6.25 บ. เท่านั้น
ลองมาเทียบกันดู…
ไม่ใช้เครดิตภาษีเงินปันผล คือ ไม่นำมาคิดตอนยื่นภาษี ซึ่งเราก็สามารถเลือกทำได้โดยไม่ผิดกฏหมา
แต่จะทำให้เราเสียภาษีทั้งหมด = เครดิตเงินปันผล รวมกับภาษีเงินปันผลที่เราถูกหัก ณ ที่จ่าย รวมเป็น 12.5 บ. + 5 บ. = 17.5 บ.

แต่ถ้านำมาคิดเครดิตภาษีเงินปันผล เราจะถูกนำมาคิดรวมเสียภาษีขั้นดียวไม่ซ้ำซ้อน และเสียแค่ 6.25 บ. ดังนั้นเราจะได้เงินที่เราถูกหักภาษีไป เพราะหักไปทั้งหมดในขั้นตอนกำไรของบริษัท และจากเงินปันผลที่จ่ายให้ 17.5 บ. ดังนั้นเราจะได้ภาษีคืน 17.5 – 6.25 = 11.25 บ. นะ

แสดงให้ดูเพื่อจะได้เข้าใจว่า หลักการคิดเครดิตภาษีเงินปันผลเป็นยังไง แต่ปกติไม่ต้องมานั่งคิดเอง และไม่ต้องมาคอยกรอกเลขที่ละตัวเวลายื่นภาษี เพราะเราสามารถโหลดเอกสารจาก TSD และโปรมแกรมยื่นภาษีออนไลน์ก็จะคิดออกมาให้เราอยู่แล้ว

เงินที่ถูกหักไปจะขอคืนจากพี่สรรพากรยังไง??

การที่เราจะนำเงินปันผลจากหุ้นมาคิดเป็นเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ต้องประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

ผู้รับปันผล ต้องเป็นบุคคลธรรมดามีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

– ส่วนผู้จ่ายเงินปันผลต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

โดยในการยื่นภาษีแบบออนไลน์ ให้เราเลือกรายได้ 40(4)ข ตรงนี้ ในส่วนของรายได้นะ

http://www.rdsever.rd.go.th

วิธีการยื่นภาษีสำหรับการคิดเครดิตภาษีเงินปันผลนั้น ปัจจุบันสามารถยื่นออนไลน์ได้อยากสะดวกสบาย สามารถดูได้จากคลิปวีดีโอนี้นะคะ

Image:freepik.com

แนะนำว่า ควรลองคิดทั้งแบบไม่นำมาคิดเครดิตภาษีเงินปันผลและแบบนำมารวมคิดนะ แบบไหนเสียภาษีน้อยกว่าก็ยื่นแบบนั้นไป โดยทั่วไปมักจะได้เงินที่ถูกหักภาษีไปคืน แต่จะได้เงินคืนมากน้อยขึ้นกับฐานภาษีของเราเองที่ต้องเสียนะ

————————————
มาเรียนรู้การเลือกหุ้นด้วยตัวเอง แบบเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

คอร์สที่จัดทำสำหรับมือใหม่ลงทุนหุ้น ที่จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเลือกหุ้น
การอ่านงบการเงิน รวมไปถึงการประเมินมูลค่าหุ้น

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ทวนกี่ครั้งก็ได้ ลงทะเบียนเรียนกันได้เลย

Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

3 ความเห็นบน “3 ข้อควรรู้เงินปันผลหุ้น

  1. สุดยอด เห็นภาพชัดเจนมากครับ แล้วกรณีที่บริษัทได้รับปันผลจากบริษัทที่ไปถือหุ้นไว้หล่ะครับ เค้ามีกระบวนการเสียภาษียังไงครับ

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: