ทำไม ROA และ ROE ของหุ้นนี้เท่ากัน

Image: set.or.th

อย่างที่เราเข้าใจกันว่า ROA นั้นคิดมาจาก กำไรหารด้วยสินทรัพย์ ส่วน ROE คิดมาจาก กำไรหารด้วยส่วนผู้ถือหุ้น  ตัวหารไม่เหมือนกัน ซึ่งสินทรัพย์สูงกว่าส่วนผู้ถือหุ้น แต่ทำไมเมื่อปี 2560 หุ้นนี้ ถึงมีค่า ROA และ ROE เท่ากัน ใครสงสัยมาอ่านโพสนี้กัน…

ถ้าชอบรับชมแบบคลิปวีดีโอ สามารถกดรับชมได้จากลิงค์นี้นะคะ

Image:Freepik.com

ROA และ ROE เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง และเราจะเห็นค่านี้อยู่ใน “ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)” และหน้า “สรุปข้อสนเทศของบริษัทจดทะเบียน” ในเว็บต์ของ set ตรงหุ้นที่เราสนใจ

ROA คือ return on asset การคิด จะคิดจาก กำไร/ สินทรัพย์รวม จึงเป็นค่าที่บอกว่า บริษัทสามารถนำทรัพย์สินที่มีไปก่อให้เกิดผลกำไรได้ดีแค่ไหน

โดยในการคิด  ROA ในเว็บไซต์ของ set นั้น ในส่วนของ กำไร นั้น จะใช้ “กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี(EBIT)” เป็นตัวตั้ง

ส่วน สินทรัพย์รวมนั้นจะใช้ “สินทรัพย์รวมเฉลี่ย”

ถ้าเป็นงบปี ส่วนของสินทรัพย์รวมเฉลี่ย จะเป็น สินทรัพย์รวมปีก่อนหน้า + สินทรัพย์รวมปีปัจจุบัน แล้วหารด้วย 2 เพื่อเป็นค่าเฉลี่ย   แต่ถ้าเป็นงบไตรมาส สินทรัพย์รวมจะนำ สินทรัพย์รวมไตรมาสก่อนหน้า + สินทรัพย์รวมไตรมาสปัจจุบัน แล้วหาร 2

ส่วน ROE หรือ return on equity นั้นคิดมาจาก กำไรสุทธิ/ ส่วนผู้ถือหุ้น

ส่วน ROE นั้นเป็นอัตราส่วนที่สำคัญทางการเงินอย่างหนึ่ง ในการวัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัท และใช้เป็นตัวตัดสินใจอันหนึ่งว่า กิจการนั้นน่าลงทุนหรือเปล่า

โดยการคิด  ROE ในเว็บไซต์ของ set นั้นจะใช้กำไรสุทธิ เป็นตัวตั้ง และหารด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย

ลองมาคิดของหุ้นนี้กัน

เริ่มที่ ROA

กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี(EBIT) ปี 60 = 34,254.25 ลบ. (ค่ากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีนี้ สามารถกาได้จากหน้าสรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน ในตารางงบกำไรขาดทุนนะ)

สินทรัพย์รวมเฉลี่ยจะคิดจาก สินทรัพย์ของปี 59 และ ปี 60 มาเฉลี่ยกันแบบนี้ (676,889.53 + 628,121.29)/ 2 = 652,505.41

ROA ปี 60 = 34,254.25/ 652,505.41 =0.0525 = 5.25%

Image: set.or.th

ส่วน ROE

กำรสุทธิปี 2560 = 20,579.46 ลบ.

ส่วนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย = (407,983.92 + 376,374.73)/ 2 = 392,179.325 ลบ.

ROE ปี 60 = 20,579.46/ 392,179.325 = 0.0525 = 5.25%

ข้อสังเกตของ ROA

– ROA ยิ่งสูง ยิ่งดี

เพราะเป็นอัตราส่วนที่บอกถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการนำสินทรัพย์ไปลงทุนให้เกิดผลตอบแทน โดยเป็นค่าที่แสดงถึงผลกำไรที่บริษัทหาได้จากสินทรัพย์ทั้งหมด

– ROE สูงต่างจาก ROA มาก แสดงว่ากิจการนั้นใช้พลัง leverage จากหนี้สินได้ดี แต่ก็ต้องระวังความเสี่ยงจากการที่มีหนี้สินมาก

อัตราส่วนทางการเงินเป็นส่วนสำคัญในการดูงบการเงิน ซึ่งเราควรเข้าใจความหมายและข้อสังเกตของอัตราส่วนเหล่านี้ด้วย

Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: