งวดงบการเงินของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

มีบางคนสงสัยว่า เวลาที่เข้าไปดูงบการเงินของหุ้นบางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์จะเห็นลักษณะนี้ งบปี 62(30/9/62) และงบไตรมาส 2/63(31/3/63)

สนใจรับชมแบบวีดีโอ สามารถเข้าไปรับชมได้จากลิงค์นี้นะคะ

Image:Freepik.com

โดยทั่วไปงวดงบการเงิน งบปีจะปิด วันที่ 31 ธันวาคมของปีนั้นๆ เช่น งบปี 62 (31/12/62)

และงบไตรมาส 1 จะเป็นงบการเงินของ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม

งบไตรมาส 2 จะเป็นงบของช่วง 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน

งบไตรมาส 3 จะเป็นงบของ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน

งบไตรมาส 4 จะเป็นงบเดือน 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม

ซึ่งเรามักจะคุ้นเคยกับงบของบริษัทจดทะเบียนในลักษณะนี้ แต่ก็ไม่ได้จำเป็นเสมอไปที่ต้องเป็นลักษณะนี้ อาจต้องดูว่า บริษัทนั้นๆ เขาปิดงบปีเมื่อไหร่ ซึ่งบางบริษัทจะปิดงบปีที่ต่างออกไป แต่ก็จะตัดช่วงทุก 3 เดือนเป็นงบไตรมาส

อย่างเช่นรูปในตัวอย่าง จะปิดงบปีที่ 30 กันยายน ซึ่งเขาก็จะเขียนไว้อย่างที่แสดงตัวอย่างในรูป เช่น งบปี 2562 ก็จะปิดวันที่ 30 กันยายน 2562 ดังนั้นงบปี 62 ของบริษัทนี้จะเป็น งบช่วง 1 ตุลาคม 61 ถึง 30 กันยายน 62

ดังนั้นงบไตรมาสของบริษัทนี้จะเป็นแบบนี้

ไตรมาส 1/62 จะเป็นงบ 1 ตุลาคม 61 ถึง 31 ธันวาคม 62

ไตรมาส 2/62 จะเป็นงบ 1 มกราคม 62 ถึง 31 มีนาคม 62

ไตรมาส 3/62 จะเป็นงบ 1 เมษายน 62 ถึง 30 มิถุนายน 62

ไตรมาส 4/ 62 จะเป็นงบ 1 กรกฎาคม 62 ถึง 30 กันยายน 62

ข้อสังเกตเพิ่มเติม

– จากงบตัวอย่างที่แสดงในรูปจะเห็นงบที่แสดงล่าสุด เป็น 2/63 (31/3/63) จะเป็นงบรอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63 เพราะตารางงบที่แสดงทั้งในตารางงบย่อ และในสรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนจะแสดงเป็นงบรวมของทั้ง 2 ไตรมาส แต่ถ้าเราต้องการดูแค่ไตรมาส 2 คือช่วงเดือน มกราคม 63 ถึง มีนาคม 63 ต้องเข้าไปดูในงบการเงินฉบับเต็มที่เป็นไฟล์ Excel ซึ่งเขาจะมีแสดงไว้ในแต่ละไตรมาส

– งบรายไตรมาสนั้นจะต้องออกแสดงภายใน 45 วันหลังจากที่มีการปิดงบไตรมาสนั้นๆ ส่วนงบปีจะออกภายใน 60 วัน หลักงจากปิดงบปี หุ้นกลุ่มที่มักจะมีงบการเงินออกมาก่อน ก็จะเป็นกลุ่มธนาคาร  และโดยทั่วไปบริษัทก็มักจะออกวันใกล้ๆเดิมที่เคยออกของปีก่อน ดังนั้นถ้าอยากรู้ว่า งบไตรมาสหรืองบปีของบริษัทนั้นๆ ที่เราสนใจจะออกเมื่อไหร่ ก็ลองดูวันที่ออกแสดงงบของปีก่อนๆ

Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: