อ่าน fund fact sheet เพื่อเข้าใจกองทุนรวม

Fund fact sheet คือ หนังสือชี้ชวนกองทุนรวม ซึ่งถ้าจะซื้อกองทุนรวม อย่างน้อยเราควรอ่าน “หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ” ลองไปค่อยๆ ไล่ดูกันว่าส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่มี 7 หัวข้อใหญ่นั้นมีอะไรบ้าง ไปอ่านกัน…

สนใจรับชมแบบวีดีโอ สามารถกดรับชมได้จากลิงค์นี้นะคะ

“หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ” จะเห็นหัวข้อ 7 หัวข้อ แบบนี้

1.คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
ในหัวข้อนี้จะบอกนโยบายการลงทุนของกองทุนนั่นเอง เช่น ลงทุนในหุ้น หรือตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวม โดยสัดส่วนยังไง เป็นกองแบบ active หรือ passive fund

ถ้ากองทุนแบบ active คือ มุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงหว่าดัชนีชี้วัด ส่วนถ้าเป็นกองทุนแบบ passive คือ มุ่งหวังผลตอบแทนตามดัชนีชี้วัด ซึ่งกองทุนแบบ active ก็มักจะมีค่าธรรมเนียมสูงกว่าแบบ passive fund

2.กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? ไม่เหมาะกับใคร
ควรอ่านจะได้รู้ว่ากองนี้เหมาะกับเราไหม เช่น กองทุนรวมหุ้น เขาก็จะเขียนไว้ว่า เหมาะกับผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ํากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทําให้ขาดทุนได้ และไม่เหมาะกับ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

3.คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
ก็จะเป็นคำเตือนการลงทุน และระดับความเสี่ยงของกองทุนจะอยู่ในหัวข้อนี้ เราจะได้รู้ว่า คำเตือนที่จะลงในกองทุนนั้นมีอะไรบ้าง ควรอ่านด้วยนะ เช่น กองทุนลงทุนในต่างประเทศก็จะมีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน มีความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และในหัวข้อนี้ก็จะมีระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม ซึ่งจะแบ่งเป็น 8 ระดับ จากเสี่ยงน้อยสุดคือ
ระดับที่ 1 และเสี่ยงมากที่สุดจะเป็นระดับ 8

โดย 4 ระดับแรกก็จะเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้

ระดับที่ 5 จะเป็นกองทุนรวมผสมระหว่าตราสารหนี้และตราสารทุน

ส่วนระดับที่ 6-7 กองทุนรวมหุ้น

และระดับที่ 8 จะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก เช่น ทองคำ น้ำมัน

ถ้าเป็นกองทุนตราสารหนี้ ในหัวข้อนี้เขาก็จะแสดงไว้ว่า ส่วนใหญ่กองทุนลงทุนในตราสารที่มี credit rating เท่าไหร่บ้าง และอายุคงเหลือของตราสารเท่าไหร่

ถ้าเป็นกองทุนประหยัดภาษี ก็จะมีการเตือนเรื่องระยะเวลาการถือครอง4. สัดส่วนของประเภทของสินทรัพย์ที่ลงทุน
จะบอกว่าลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้างสัดส่วนเท่าไหร่ โดยแสดงเป็นแผนภูมิวงกลมทำให้เห็นภาพได้ง่าย และแสดงสินทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกว่ามีอะรบ้าง แต่ถ้าเราอยากอ่านรายละเอียดในการลงทุนของกองทุน เราต้องไปอ่านในรายงานรอบ 6 เดือน / ประจำปี

5. ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้นหัวข้อนี้จึงสำคัญทีเดียวค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ เขามีเขียนเตือนไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นอย่าลืมอ่านนะ

ต่าธรรมเนียมจะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่
-ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน คือจะหักจากทรัพย์สินของกองโดยตรงที่เราเรียก total expense ratio เป็นค่าธรรมเนียมที่ผลมากที่สุดต่อผลตอบแทนที่เราจะได้รับ ซึ่งจะเป็นค่าธรรมเนียมบริหารจัดการกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าโฆษณา และอื่นๆ ค่าธรรมเนียมนี้เขียนเป็น % ต่อปี ซึ่งค่าธรรมเนียมเขียนเป็นต่อปีก็จริง แต่เขาเอามาแบ่งและทยอยหักเฉลี่ยเป็นรายวันนะ

-ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง คือ ค่าธรรมเนียมซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยน บางกองเก็บ บางกองไม่เก็บ บางกองมีขั้นต่ำด้วย

6. ผลการดำเนินงาน จะมีแสดงถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านของกอง โดยเทียบกับดัชนีตัวชี้วัด และให้เทียบแบบ peer performance ซึ่เวลาที่เราดูผลงานของกองทุนที่เราสนใจจะลงทุนนั้น ควรดูด้วยว่าเมื่อเทียบกับตัวเทียบทั้งกับ ดัชนีชี้วัด และเทียบกับกลุ่มเป้นยังไง

7. ข้อมูลอื่นๆ หัวข้อนี้จะเป็นเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้เขียนไว้ในหัวข้อที่ผ่านมา เช่น นโยบายจ่ายปันผล ผู้ดูแลผลประโยชน์ รายชื่อผู้จัดการกองทุน การซื้อขายกองทุนขั้นต่ำ และวันที่สามารถซื้อขายได้ ถ้าเรามีข้อสงสัยจะติดต่อสอบถามที่ไหน ซึ่งจะมีเขียนไว้ในหัวข้อนี้

Fund fact sheet ควรต้องอ่านก่อนที่เราจะลงทุนในกองทุนรวม อย่าแค่ฟังคนอื่นบอกว่า กองนี้ดีก็ซื้อเลย โดยที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือชี้ชวนเลยเพราะมันมีรายละเอียดที่เราต้องรู้ก่อนซื้อ อยู่ในนี้นะ
————————————
E-book “ก้าวสู่เป้าหมายด้วยกองทุนรวม”

ที่อธิบายถึงเรื่องของกองทุนรวม ค่าต่างๆ ที่ควรรู้ก่อนลงทุน
วิธีการเลือกกองทุนรวมลักษณะต่างๆ ให้เหมาะกับแผนการเงินของเรา ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน ตราสารหนี้ การเลือกกองทุนหุ้นแบบ passive และ active fund รวมไปถึงกองทุนประหยัดภาษี

สนใจสามารถเข้าไปทดลองอ่านและสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ของ ookbee และ meb ได้เลยนะคะ

Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: