ถ้าหุ้นที่ถืออยู่เพิ่มทุน ส่งผลต่อพอร์ตเรายังไงบ้าง??

เมื่อหุ้นที่เราถืออยู่เพิ่มทุน จะส่งผลทำให้เกิด dilution effect ต่อราคาหุ้นได้ จากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น และราคาใช้สิทธิเพิ่มทุนนั้นมักจะถูกกว่า ราคาหุ้นที่ซื้อขายกันอยู่ในตลาดขณะนั้น เพื่อจูงใจให้คนมาเพิ่มทุน เมื่อเป็นแบบนี้จะส่งผลต่อหุ้นในพอร์ตเราอย่างไรบ้าง ใครสงสัยมาอ่านโพสนี้กัน…

สนใจรับชมแบบวีดีโอ สามารถกดรับชมได้จากลิงค์นี้นะคะ

การคำนวณว่า ราคาจะถูก dilute ลงมาเท่าไหร่นั้น คิดมาได้จากแบบนี้

ราคาตลาดหลังเพิ่มทุน = [(จำนวนหุ้นเดิม xราคาหุ้นเดิม) + (จำนวนหุ้นใหม่ x ราคาหุ้นที่ใช้สิทธิเพิ่มทุน)] / (จำนวนหุ้นเดิม + จำนวนหุ้นเพิ่มทุน)

จากตรงนี้ ก็จะเห็นว่า การ dilute ของราคาหุ้นนั้น ขึ้นกับเรื่องสำคัญ 2 เรื่อง อย่างแรกคือ ราคาใช้สิทธิเพิ่มทุน โดยทั่วไปบริษัทจะตั้งราคาถูกกว่าราคาตลาดตอนนั้น เพื่อจูงใจให้คนมาใช้สิทธิ เพราะถ้าตั้งราคาใช้สิทธิไว้สูงกว่า คนก็ไม่ยอมจ่ายเงินให้บริษัทเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนจากบริษัทที่ออกมา เขาก็ไปซื้อจากกระดานหหุ้น เพราะถูกกว่า

อย่างที่สองคือ จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่ออกมา ยิ่งออกมามาก ก็ยิ่งทำให้ราคาตลาด dilute มากขึ้น

และพวกนี้ส่งผลต่อหุ้นนั้นในพอร์ตเรายังไง มาอ่านกันต่อ

ขอยกตัวอย่าง บริษัทมานะจำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหุ้น MANA บริษัทมานะประกาศออกหุ้นเพิ่มทุน

จำนวนหุ้นเดิมของบริษัทมานะ มี 1,000,000 หุ้น

ออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำนวน 500,000 หุ้น

โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม มีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน 2 หุ้นเดิม ได้ 1 หุ้นเพิ่มทุน (อัตราหุ้นเดิม: หุ้นเพิ่มทุน = 2:1)

กำหนดราคาใช้สิทธิ ซื้อหุ้นเพิ่มทุน คือ 5 บ.

ราคาที่ซื้อขายหุ้นมานะนี้ในกระดานหุ้น ก่อนวันขึ้น XR คือ 10 บ.

มาลองคิด price dilution = [(จำนวนหุ้นเดิม xราคาหุ้นเดิม) + (จำนวนหุ้นใหม่ x ราคาหุ้นที่ใช้สิทธิเพิ่มทุน)] / (จำนวนหุ้นเดิม + จำนวนหุ้นเพิ่มทุน)

= [(1,000,000 หุ้น x 10 บ.) + (500,000 หุ้น x 5 บ.)] / (1,000,000 หุ้น + 500,000 หุ้น)

= (10,000,000 + 2,500,000) / 1,500,000

= 8.33 บ. ต่อหุ้น

หรือสามารถคำนวณได้จากลักษณะนี้นะ ตัวเลขที่คิดจะได้น้อยหน่อย

ราคาตลาดหลังเพิ่มทุน = [(อัตราหุ้นเดิม x ราคาหุ้นก่อนวัน XR) + (อัตราหุ้นเพิ่มทุน x ราคาหุ้นที่ใช้สิทธิเพิ่มทุน)] / (จำนวนหุ้นเดิม + จำนวนหุ้นเพิ่มทุน)

= [(2 x 10) + ( 1 x 5)] / (2+1) = 8.33 บ.ต่อหุ้น

8.33 บ. ต่อหุ้น ในที่นี่คือ ราคาตลาดของหุ้นมานะ วันที่ขึ้น XR เพียงปัจจัยเดียว โดยไม่มีปัจจัยการขึ้นลงอื่นมากระทบที่จะทำให้หุ้นนี้ขึ้นหรือลง

แต่เนื่องจากการขึ้นลงของราคาหุ้นนั้น อาจมีปัจจัยอื่นๆ มากระทบได้อีก ดังนั้นราคาหุ้นในวันที่ขึ้น XR อาจไม่ได้เป็นไปตามนี้แบบเป๊ะๆ

มาดูกันว่า และส่งผลต่อพอร์ตเรายังไง ถ้าเรามีหุ้นมานะอยู่

โดยอยู่บนสมมติฐานที่ว่า ราคาหุ้นมานะจะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆ โดยไม่มีปัจจัยอื่นมากระทบ มีแค่เพียงปัจจัยเรื่อง dilution effect จากหุ้นเพิ่มทุนนะ

ปิติ ถือหุ้นมานะ โดยปิติซื้อหุ้นมานะ ก่อนวันขึ้น XR ที่ราคาหุ้นละ 10 บ.  มา 10,000 หุ้น เพราะกะว่า จะซื้อหุ้นพิ่มทุนของบริษัทมานะ แต่ไปๆ มาๆ ก็ไม่ได้เพิ่มทุน

มูลค่าหุ้นในพอร์ตปิติ ก็จะเป็นแบบนี้

Symbol  MANA          

volume     10,000  หุ้น

average price      10   บ.ต่อหุ้น

market price       8.33 บ.ต่อหุ้น

Unrealized profit/loss – 16,700 บ.

                                                          

ถ้าปิติ เพิ่มทุนกับบริษัทมานะ เต็มสิทธิที่ตัวเองมี ดังนั้น ปิติจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัทมานะ ได้  5,000 หุ้น ในราคา 5 บ. ตามวันเวลาที่เขากำหนดให้จองซื้อ และได้หุ้นเพิ่มทุนมาเข้าพอร์ต พอร์ตของปิติก็จะเป็นลักษณะนี้ บนสมมติฐานเดิมนะว่า ราคาหุ้นมานะจะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆ โดยไม่มีปัจจัยอื่นมากระทบ มีแค่เพียงปัจจัยเรื่อง dilution effect จากหุ้นเพิ่มทุนนะ

Average price ของหุ้นมานะในพอร์ตปิดิจะเท่ากับ (10,000 หุ้น x 10 บ.) + (5,000 หุ้น x 5 บ.) / (10,000 หุ้น + 5,000 หุ้น) = 8.33

Symbol     MANA     

volume     15,000 หุ้น

average price      8.33  บ.ต่อหุ้น

market price       8.33 บ.ต่อหุ้น

Unrealized profit/loss 0 บ.

                                                            

ดังนั้นถ้าเรามีหุ้นอยู่แต่ไม่ได้ใช้สิทธิเพิ่มทุน ก็จะทำให้มูลค่าหุ้นนั้นในพอร์ตเรา เมื่อคิดตามราคาตลาดก็จะลดลง แต่ถ้าเราใช้สิทธิเพิ่มทุน ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นก็จะลดลง และมูลค่าหุ้นในพอร์ตโดยรวมก็จะพอๆ เดิม

โดยหุ้นเพิ่มทุนนั้น เราต้องจองซื้อและจ่ายเงินให้บริษัทเขาก่อนนะ เราถึงจะได้หุ้นเพิ่มทุนนั้เข้ามาในพอร์ต ซึ่งเอกสารต่างๆ เขาจะมีส่งไปให้ถึงบ้าน หรือสามารถสอบถามจากมาร์ที่เราเปิดบัญชีหุ้นกับเขาอยู่ก็ได้ มาร์เขาก็จะช่วยอำนวนความสะดวกให้

ไม่ได้หมายความว่า ถ้าเราถือหุ้นนั้นอยู่ เราต้องเพิ่มทุนกับเขาโดยไม่มีทางเลือกอื่น เพราะการจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทนั้นไหม ให้ลองคิดเหมือนกับว่าซื้อหุ้นบริษัทนั้นใหม่ในราคาใช้สิทธิ และดูว่า ราคาใช้สิทธินั้นเหมาะสมกับมูลค่าพื้นฐานของกิจการรึเปล่า และการเพิ่มทุนไปได้ประโยชน์กับบริษัทนั้นไหม ถ้าพิจารณาแล้วว่า เหมาะสม ก็ถือหุ้นนั้นต่อ และรอใช้สิทธิหุ้นเพิ่มทุน แต่ถ้าดูแล้วว่า ไม่เหมาะสม หรือ พื้นฐานเปลี่ยน เราอาจพิจารณาขายหุ้นที่เราถืออยู่ออก โดยควรพิจารณาเรื่องนี้ก่อนวันขึ้น XR

————————————
มาเรียนรู้การเลือกหุ้นด้วยตัวเอง แบบเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

คอร์สที่จัดทำสำหรับมือใหม่ลงทุนหุ้น ที่จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเลือกหุ้น
การอ่านงบการเงิน รวมไปถึงการประเมินมูลค่าหุ้น

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ทวนกี่ครั้งก็ได้ ลงทะเบียนเรียนกันได้เลย

https://www.skilllane.com/courses/i-investor
Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: