ขาย LTF และ RMF ต้องยื่นภาษีไหม??

การขายคืน LTF และ RMF นั้น ต้องยื่นภาษีด้วยนะ ไม่ว่าเราจะขายคืนแบบถูกเงื่อนไข หรือไม่ถูกเงื่อนไข แล้วต้องยื่นยังไง เลือกตรงไหน มาอ่านโพสนี้กัน…

สนใจรับชมแบบวีดีโอ สามารถกดรับชมได้จากลิงค์นี้นะคะ

การขายคืน LTF/ RMF  แบบถุกเงื่อนไขนั้นไม่มีผลต่อเรื่องของภาษี บางคนเลยอาจเข้าใจไปว่า เราไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องเงินที่ได้จากขายคืน LTF/ RMF  ในปีภาษีนั้นๆ ซึ่งจริงๆ แล้วที่ถูกต้อง และเพื่อที่พี่สรรพากรจะได้ไม่ต้องตามให้เรามากรอกให้ถูกต้องครบถ้วนเราต้องกรอกลงในแบบยื่นภาษีด้วยนะ ว่าเรามีการขาย LTF/ RMF  ในปีภาษีนั้นๆ โดยเข้าจะมีช่องเลือกรายได้จากขายคืน LTF / RMF ให้เราเลือก แบบนี้

https://rdserver.rd.go.th/

ซึ่งเมื่อเรากดตรงรูป ? ที่อยู่หลัง เงินค่าขายคืน LTF/ RMF เขาก็จะมี pop-up ขึ้นมาแบบนี้

https://rdserver.rd.go.th/

จะเห็นว่า เขาเขียนไว้ชัดว่า ถ้ามีการขายคืนต้องนำมาอยื่นภาษี ไม่ว่าจะได้รับยกเว้นภาษี(ขายคืนแบบถูกเงื่อนไข) หรือ ไม่ได้รับยกเว้นภาษี (ขายผิดเงื่อนไข) ก็ตามนะ

เมื่อเราเข้ามาจะเห็นเขามีช่องให้กรอก ซึ่งรายละเอียดตรงนี้ เมื่อเวลาที่เราขายคืน เราจะได้ใบจาก บลจ. ที่เรามีการขายคืน LTF/ RMF บอกรายละเอียดมาอยู่แล้ว ว่า เราขายคืนกี่หน่วย ได้เงินเท่าไหร่ ต้นทุนเท่าไหร่ ส่วนต่างกำไรเท่าไหร่ เราก็นำข้อมูลตรงนั้นมากรอก

https://rdserver.rd.go.th/
https://rdserver.rd.go.th/

ถ้าเราขายคืนแบบถูกเงื่อนไข ก็ไม่ต้องกังวล เราก็มากรอกตรงช่อง “จำนวนเงินส่วนต่างที่ได้รับการยกเว้นภาษี” และก็มีที่ต้องกรอกเพิ่มอีกหน่อย ตรงช่องด้านขวา ที่เขียนว่า “หักภาษี ณ ที่จ่าย”

ซึ่งถ้าเราขายแบบถูกเงื่อนไข ทาง บลจ. จะไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ เราก็กรอกเป็น 0 บ. แค่นี้ก็เรียบร้อย

(ถ้าเราขายก่อนครบกำหนดการถือครอง บลจ. ก็จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ด้วย เราก็เอาตรงนี้มากรอก ถ้าเราขายแบบผิดเงื่อนไข โดยเลือก “จำนวนเงินส่วนต่างที่ไม่ยกเว้นภาษี” และกรอกจำนวนเงินที่ถูกหักภาษีไว้ )

ถ้ามีการขายคืน LTF/ RMF  ถึงจะถูกเงื่อนไข ก็ต้องกรอกลงในแบบยื่นภาษีนะ ไม่มีผลต่อภาษี แต่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาที่อาจถูกพี่สรรพกรตามมาให้แก้ให้ถูกต้องครบถ้วนนะ

ข้อมูลเพิ่มเติม เราจะเห็นว่ามีบรรทัดตัวแดงที่เขียนว่า “เงินที่ได้รับการยกเว้นกรณีเป็นผู้สูงอายุ /คนพิการที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี” ตรงนี้จะเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่อายุตั้งแต่ 65 ปี หรือผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการ สำหรับยกเว้นเงินได้ 190,000 บ. แรก ซึ่งสามารถนำไปหักออกจากเงินได้ประเภทใดก็ได้นะ

———————————–

E-book ก้าวสู่เป้าหมายด้วยกองทุนรวม ที่เล่าถึงเรื่องของกองทุนรวม ค่าต่างๆ ที่ควรรู้ก่อนลงทุน วิธีการเลือกกองทุนตลาดเงิน ตราสารหนี้ หุ้น กองทุนประหยัดภาษี

ใครสนใจสามารถเข้าไปทดลองอ่าน และสั่งซื้อได้จาก OOKBEE ตามลิงค์นี้นะคะ

http://www.ookbee.com/shop/BookInfo?pid=77af1ed2-e980-43d6-ad7b-3f7484dc45ed&affiliateCode=5626f6f3aa214859b5eee9400eca9b15

และสามารถสั่งซื้อได้ทาง Meb ได้ด้วยเช่นกันค่ะ

http://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMzk5MzY0MSI7czo3OiJib29rX2lkIjtzOjY6IjEyMzg1MyI7fQ

Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

One thought on “ขาย LTF และ RMF ต้องยื่นภาษีไหม??

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: