การทำเทนเดอร์หุ้นคืออะไร??

เมื่อเร็วๆ นี้มีข่าวหุ้น พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTGC) เตรียมทำเทนเดอร์หุ้น บริษัท วีนิไทย (VNT) โดย PTTGC จะเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของ VNT ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 39 บาท เพื่อเพื่อเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(ส่วนเรื่อง GULF ทำ tender offer หุ้น INTUCH มีเขียนเพิ่มเติมไว้ด้านล่างนะคะ)

PTTGC เป็นบริษัทลูกของ ปตท. ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท.

ส่วน VNT ธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ผงพลาสติกพีวีซีและโซดาไฟ ซึ่ง PTTGC ถือหุ้นอยู่ 24.98% ส่วนผู้ถือหุ้นใหญ่คือ AGC Inc ถือหุ้นอยู่ 58.78%

มารู้จักกันว่า tender offer คืออะไรกัน และถ้าเราถือหุ้น VNT อยู่จะต้องทำอย่างไร ถ้าเรื่อง tender offer นี้เกิดขึ้น

การทำ tender offer คือ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นโดยทั่วไป ซึ่งจะมีหนังสือเสนอซื้อและรายละเอียดต่างๆ ส่งไปที่ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท โดยระบุจำนวนหุ้น ราคา และกำหนดเวลาที่ต้องการรับซื้อไว้ด้วย ไม่ได้เป็นการมาเคาะซื้อกันในกระดาน

ซึ่ง tender offer จะมีอยู่ 3 ลักษณะ มาค่อยๆ อ่านทีละแบบกัน…

1. Mandatory Tender Offer คือ แบบที่กฏหมายบังคับว่าต้องทำ เมื่อบุคคลนั้นหรือกิจการนั้นมีสัดส่วนการถือหุ้นสูงขึ้น จนทำให้มีให้ผลต่อการบริหารงาน หรือการครอบงำกิจการได้ กฏหมายจึงให้กิจการนั้นหรือบุคคลนั้น ต้องทำ Mandatory Tender Offer เพื่อรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นทั่วไปด้วย ซึ่งกฏหมายบ้านเรากำหนด trigger point ไว้ 3 ช่วง ได้แก่ 25%, 50% หรือ 75% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ รวมถึงการได้หุ้นทางอ้อมในบริษัทจดทะเบียน (Chain Principle) จะเห็นว่ากรณีนี้มีเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเราๆ นั่นเอง เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนอำนาจในการครอบงำกิจการ อาจทำให้ผู้บริหารและทิศทางของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงได้ ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะได้มีโอกาสตัดสินใจว่าจะถือต่อ หรือขายให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ทำการเสนอซื้อนั้นไปก็ได้แล้วแต่เราพิจารณาและราคาที่เขาจะมาเสนอซื้อหุ้นจากรายย่อยนั้น กฏหมายมีการกำหนดเพิ่มเติมด้วยว่า ต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คนเข้ามาครอบงำกิจการเคยซื้อภายใน 90 วัน เพื่อไม่ให้รายย่อยเสียเปรียบ

กรณีนี้เกิดกับหุ้น GLOW บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกิจการเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า โดย GPSC หรือบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อ GLOW 69.11% ต่อจาก Engie ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมกิจการ กฏหมายจึงต้องให้ GPSC ทำ Mandatory tender offer เพื่อซื้อหุ้นที่เหลือจากนักลงทุนโดยทั่วไปด้วย

แต่ถ้าเราไปหาชื่อ GLOW ในเว็บไซต์ของ set จะไม่เจอแล้ว เพราะเมื่อ GPSC ได้หุ้น GLOW ทั้งจากที่ซื้อส่วนใหญ่มาจากบริษัท Engie และบางส่วนจากการทำ Mandatory Tender Offer จากผู้ถือหุ้นรายย่อยทั่วไป ได้หุ้นมาทั้งหมดรวมกว่า 90% จากหุ้นทั้งหมดของกิจการ จึงได้นำหุ้น GLOW ออกจากตลาดหุ้นไปแล้ว

มาต่อกันที่แบบที่ 2 Voluntary Tender Offer แบบสมัครใจ ซึ่งกฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องทำ เป็นแบบที่ BDMS เคยมีแผนทำ tender offer กับหุ้น BH แต่ท้ายที่สุดก็พับแผนไปเรียบร้อยแล้ว 

แบบนี้ คือ ต้องการซื้อหุ้นทั้งหมดจากรายย่อยต่างๆ ที่ถืออยู่ ต้องการมีอํานาจควบคุมในบริษัท และซื้อเยอะ จึงทำเป็น voluntary tender ขึ้นมา ซึ่งจะมีเอกสารเสนอซื้อส่งไปถึงรายย่อยต่างๆ ไม่ต้องมานั่งเคาะซื้อกันในกระดานหุ้น เป็นการทําคําเสนอซื้อหุ้นโดยสมัครใจ

3. Delisting tender offer แบบนี้เป็นแผนที่ PTTGC จะทำ tender offer หุ้น VNT คือ เมื่อมีแผนนำบริษัทออกจากตลาดหุ้น ซึ่งบริษัทก็จะต้องมีการทำ tender offer รับซื้อหุ้นจากรายย่อย โดยจะมีเอกสารชี้แจ้งและแผนการของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยพิจารณา เพื่อไม่ให้รายย่อยเสียประโยชน์

ถ้าหุ้นที่เราถืออยู่ถูก Tender Offer เราก็จะได้รับเอกสารต่างๆ ส่งมาให้เราอ่าน เราควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ทั้งราคารับซื้อ และแผนต่างๆของกิจการ การปรับโครงสร้างและทิศทางของบริษัท ให้เราพิจารณาว่า เราจะรับคำเสนอซื้อนั้นหรือไม่ โดยในกรณี Delisting คนที่ถือหุ้นอยู่เดิมอาจต้องพิจารณาเพิ่มเติมถึงผลกระทบกับการถือหุ้นนอกตลาดด้วยนะ

เพิ่มเติมเรื่อง GULF ทำ tender offer หุ้น INTUCH:

หลายคนน่าจะได้ยินข่าวว่า บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหุ้น GULF มีมติที่ประชุมเกี่ยวกับการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของหุ้น INTUCH (บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน))

ซึ่ง INTUCH นั้นถือหุ้นใน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) 40.45%  และบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THCOM) 41.13% ซึ่ง GULF จะทำการ tender หุ้น INTUCH แบบสมัครใจ คือ Volutary tender offer

และถ้าเมื่อ GULF ซื้อหุ้นทั้งหมดของ INTUCH ได้แล้ว GULF ก็จะเข้าถือหุ้น ADVANC และ THCOM ซึ่งเป็นบริษัทที่ INTUCH ถือหุ้นอยู่เดิม ซึ่งถือเป็นการเข้าครอบงำกิจการผ่านบริษัทอื่น  (Chain Principle)   

ดังนั้นตามกฎเกณฑ์ GULF ต้องทำ Mandatory Tender Offer คือ แบบที่กฎหมายบังคับว่าต้องทำ ในหุ้น ADVANC และ THCOM ต่อ แต่ GULF นั้นไม่ต้องการทำ tender offer หุ้น THCOM จึงอยู่ระหว่างเตรียมการหารือกับ ก.ล.ต. ในการขอผ่อนผันหน้าที่ในการทำ tender offer หุ้น THCOM ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle และข้อผ่อนผันอื่น ๆ ซึ่งถ้าไม่ได้ก็จะไม่ทำการ tender offer หุ้น INTUCH

————————————

มาเรียนรู้การเลือกหุ้นด้วยตัวเองเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

คอร์สที่จัดทำสำหรับมือใหม่ลงทุนหุ้นที่จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเลือกหุ้นการอ่านงบการเงิน รวมไปถึงการประเมินมูลค่าหุ้น

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ทวนกี่ครั้งก็ได้

https://www.skilllane.com/courses/i-investor
Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: