สรุปภาพรวม 3 งบการเงิน

งบการเงินจะมีอยู่ 3 งบการเงินใหญ่ คือ งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งในแต่ละงบ จะบอกความสำคัญในแต่ละเรื่อง และมีความสัมพันธ์กันใน 3 งบการเงิน มาอ่านกัน..

สนใจรับชมแบบวีดีโอ สามารถกดรับชมได้จากคลิปนี้นะคะ

งบดุล จะบอกความมั่งคั่ง มั่นคง และบอกฐานะของกิจการ งบดุลจึงเรียกอีกชื่อว่า งบแสดงฐานะทางการเงิน จะดูว่ารวย ไม่รวย ก็ดูจากงบนี้หลักของงบดุล คือ สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้น

การมองงบดุลจะเป็นการมอง ณ จุดเวลา นั้นๆ

งบกำไรขาดทุน บอกความสามารถในการดำเนินงาน ทำธุรกิจได้เก่งรึเปล่า ก็ต้องดูจากงบนี้ ในงบกำไรขาดทุนจะถูกบันทึกด้วยเกณฑ์คงค้าง บางรายการอาจจะยังไม่ได้มีเงินสดเข้าหรือออกจริง เช่น ค่าเสื่อมราคาที่ตอนนั้นไม่ได้มีเงินสดออกไป หรือ ขายสินค้าให้ลูกค้าแล้วแต่ยังไม่ได้เงิน

หลักของงบกำไรขาดทุนคือ รายได้ – รายจ่าย = กำไรหรือขาดทุน

ในงบกำไรขาดทุน และงบดุลจะมีผลกระทบกันได้ เช่น กำไรสุทธิ หลังหักเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น จะบันทึกเข้ามาในส่วนของกำไรสะสม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนผู้ถือหุ้น หรือถ้าบริษัทมีภาระหนี้สิน ก็จะมีเรื่องของดอกเบี้ยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย “ต้นทุนทางการเงิน” ในงบกำไรขาดทุน

งบกระแสเงินสด บอกสภาพคล่องของกิจการ เพราะงบกำไรขาดทุนจะบันทึกด้วยเกณฑ์คงค้าง แต่อาจไม่ได้มีเงินสดเข้าหรือออกจริง จึงต้องมีงบนี้ เพราะเงินสดสำคัญต่อการอยู่รอดของกิจการ ซึ่งงบกระแสเงินสดจะแบ่งเป็น 3 กิจกรรม แบบนี้

– เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ก็จะดูเฉพาะเงินสดที่เข้าหรือออกเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธุรกิจ

– เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ดูส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเท่านั้น เช่น ลงทุนสร้างโรงงาน ขยายกิจการ ลงทุนในหลักทรัพย์

– เงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน ดูการไปมาของเงินสดเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดหาเงิน เช่น ไปกู้เงินมา ใช้หนี้เงินกู้ จ่ายเงินปันผล

ซึ่งสุดท้ายเมื่อรวมเงินสดในทั้ง 3 กิจกรรม จะได้ออกเป็น “เงินสดสุทธิ” ในแต่งวด ซึ่งตรงนี้จะถูกนำไปรวมกับ “เงินสดต้นงวด” ที่อยู่ในส่วนของ สินทรัพย์ของงบดุล และออกมาเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ ลดลงของเงินสดปลายงวด

งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดนั้จะเป็นการดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด

งบการเงินของกิจการในตลาดหลักทรัพย์นั้น ถ้าเป็นงบรายไตรมาส จะออกภายใน 45 วัน จากวันสุดท้ายของการปิดงวดแต่ละไตรมาส ส่วนงบปีจะออกภายใน 60 วัน จากวันสิ้นรอบบัญชี ซึ่งช่วงนี้ก็จะมีงบไตรมาส 1/64 ที่ปิดรอบบัญชีเมื่อ 31 มี.ค 64 ทยอยออกมาให้ได้อ่านกัน

ปล. งบการเงินที่แสดงให้ดู เพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อความเข้าใจ จึงทำให้ตัวเลขดูง่าย และให้กิจการนี้ยังไม่มีการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นในรอบบัญชีนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจก่อน

————————————

มาเรียนรู้การเลือกหุ้นด้วยตัวเองเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

คอร์สที่จัดทำสำหรับมือใหม่ลงทุนหุ้นที่จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเลือกหุ้นการอ่านงบการเงิน รวมไปถึงการประเมินมูลค่าหุ้น

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ทวนกี่ครั้งก็ได้

https://www.skilllane.com/courses/i-investor
Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: