ลงทุนหุ้นใน SET50 ดีไหม??

หลายคนที่เริ่มลงทุนหุ้น ก็มักจะชอบดูว่าหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET50 นั้นนี้มีอะไรบ้าง เพราะมักจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่อยู่ในความสนใจ มารู้จักกันว่า หุ้นที่อยู่ใน SET50 คัดมายังไง หาข้อมูลจากไหนว่า ตอนนี้มีหุ้นอะไรบ้างที่อยู่ในดัชนีนี้ และลงทุนหุ้นใน SET50 ดีไหม

มารู้จักกันก่อนว่า ดัชนี SET50 คืออะไร และหุ้นที่เขามาอยู่ในดัชนี SET50 ถูกเลือกกันมายังไง?? ดัชนี หรือ index นั้น เป็นการคิดค่าทางสถิติเพื่อที่ดูการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราสนใจ set 50 index เป็นดัชนีที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้น โดยคัดหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือที่เราเรียกว่ามี Market Capitalization สูง (market capitalization หรือ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด คิดมาจาก ราคาปิดของหุ้น X จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท) และมีสภาพคล่องในการซื้อขาย มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free-float)อย่างน้อย 20% ของทุนเรียกชำระแล้ว

และต้องไม่เป็นหุ้นที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ถูกพักการซื้อขาย บริษัทผิดชำระหนี้ ล้มละลาย หรือผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน/ เห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องของบริษัท

หุ้นที่ผ่านเกณฑ์ จะนำมาเรียงลำดับตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ย โดยหุ้นที่อยู่ในลำดับที่ 1 – 50 ตัวแรกของตลาด จะเป็นหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50

โดยหุ้นที่เข้ามาคำนวณในดัชนี SET50 จะมีการทบทวนทุกครึ่งปี เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม

เดือนมิถุนายน เพื่อใช้สาหรับช่วงครึ่งหลังของปี จะใช้ข้อมูลตั้งแต่ 1 มิถุนายนของปีก่อนหน้า ถึง 31 พฤษภาคมของปีที่ทำการคัดเลือก

ส่วนเดือนธันวาคม จะใช้ข้อมูลตั้งแต่ 1 ธันวาคมของปีก่อนหน้า ถึง 30 พฤศจิกายนของปีที่ทำการคัดเลือก เพื่อใช้สำหรับช่วงครึ่งปีแรกของปีถัดไป

ซึ่งเราสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ set ว่า หุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 ตอนนี้มีหุ้นอะไรบ้าง สามารถคลิกเข้าไปดูจากลิงค์นี้ก็ได้ ซึ่งจะเรียงตามตัวอักษรของชื่อย่อของหุ้นนั้น https://marketdata.set.or.th/mkt/sectorquotation.do?sector=SET50&language=th&country=TH

หรือ เข้าไปในหน้าแรกของเว็บไซต์ของ set และเลือก ข้อมูลการซื้อขาย >> ตราสารทุน >> ราคาหลักทรัพย์

http://www.set.or.th

ซึ่งเราก็จะเห็นหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีนี้ มักเป็นหุ้นที่รู้จัก เช่น ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน), CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

ดังนั้น หุ้นที่อยู่ใน set50 นั้นจะเป็นหุ้นที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด(market capitalization) ขนาดใหญ่ ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขาย และมักเป็นหุ้นที่เราเคยได้ยิน หรือมีโอกาสได้ใช้สินค้าหรือบริการของบริษัทเหล่านี้ ซึ่งจะทำให้เวลาที่เราอ่าน 56-1(แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี) ในส่วนของ Business ก็จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น เมื่อเข้าใจกิจการเราจะเข้าใจความเสี่ยง และงบการเงินของกิจการเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น

แต่ก็ไม่ได้เป็นการการันตีว่า หุ้นที่อยู่ใน SET50 เป็นหุ้นดี และราคาเหมาะสมสำหรับการลงทุน ดังนั้นถ้าสนใจลงทุนหุ้นใน SET50 ก็ควรศึกษาให้เข้าใจธุรกิจ รวมถึงสามารถประเมินมูลค่าหุ้นได้ หรืออย่างน้อยก็ควรพอบอกได้ว่า หุ้นนั้นถูกหรือแพงเกินไปก่อนลงทุนในหุ้นเหล่านี้นะ

ส่วนถ้าใครยังไม่สามารถเลือกหุ้นลงทุนได้ด้วยตนเอง และสนใจลงทุนในหุ้นที่อยู่ใน SET50 นี้ ก็สามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมหุ้นที่มีนโยบายเป็น passive fund ที่ลงทุนในหุ้นที่อยู่ใน SET50 ได้ ซึ่งกองทุนรวมลักษณะนี้ เงินที่เราซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ก็จะกระจายเข้าไปลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนีนี้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนหุ้นในกลุ่มนี้ได้

———————————–

E-book ก้าวสู่เป้าหมายด้วยกองทุนรวม ที่เล่าถึงเรื่องของกองทุนรวม ค่าต่างๆ ที่ควรรู้ก่อนลงทุน วิธีการเลือกกองทุนตลาดเงิน ตราสารหนี้ หุ้น กองทุนประหยัดภาษี

ใครสนใจสามารถเข้าไปทดลองอ่าน และสั่งซื้อได้จาก OOKBEE ตามลิงค์นี้นะคะ

http://www.ookbee.com/shop/BookInfo?pid=77af1ed2-e980-43d6-ad7b-3f7484dc45ed&affiliateCode=5626f6f3aa214859b5eee9400eca9b15

และสามารถสั่งซื้อได้ทาง Meb ได้ด้วยเช่นกันค่ะ

http://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMzk5MzY0MSI7czo3OiJib29rX2lkIjtzOjY6IjEyMzg1MyI7fQ

Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: