งบการเงินรวม vs งบการเงินเฉพาะกิจการคืออะไร??

เวลาอ่านงบการเงิน จะเห็นมีงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินนี้คืออะไร ต่างยังไง ควรอ่านงบไหน หรือถ้าใครสงสัยเกี่ยวกับบริษัทร่วม บริษัทย่อยคืออะไร มาอ่านโพสนี้กัน…

สนใจรับชมแบบวีดีโอ สามารถกดรับชมได้จากลิงค์นี้นะคะ

ก่อนอื่นจะรู้จักงบการเงินรวม มารู้จักเรื่อง “บริษัทย่อย” ก่อน

บริษัทย่อย คือ บริษัทใหญ่มีอำนาจควบคุมบริษัทอื่น ดังนั้นบริษัทใหญ่มักจะถือหุ้นเกิน 50% ซึ่งในการจัดทำงบการเงินนั้น ถ้าบริษัทนั้นมีบริษัทย่อยจะต้องนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมด้วย การมองบริษัทย่อย ให้มองเหมือนการเป็นแผนกหนึ่งในบริษัท

งบการเงินรวม (Consolidated financial statements) จะเป็นการรวมงบของบริษัทใหญ่และบริษัทเป็นบริษัทเดียวกัน

มาลองดูตัวอย่างกัน…

บริษัทมานีส้มตำ ซึ่งต่อมาบริษัทมานีต้องการขยายกิจการบริษัทน้ำหวาน จึงไปซื้อหุ้นบริษัทน้ำหวานของมานะมา 70% และบริษัทมานีมีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทมานะ ดังนั้นบริษัทน้ำหวานจะกลายเป็น “บริษัทย่อย” ของบริษัทมานี ซึ่งเมื่อจัดทำงบการเงิน ถ้าแสดงเฉพาะบริษัทมานี จะเรียก “งบการเงินเฉพาะกิจการ” และ “งบการเงินรวม” คือ งบการเงินที่นำงบของบริษัทย่อยมารวมด้วยนั่นเอง

ลองมาดูงบการเงินในส่วนงบดุล

ในงบการเงินรวมนั้นจะนำทั้งสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นมารวม แต่จะแยก “ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย” หรือที่เรียกว่า “ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย”ออกแสดงไว้

ซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนทุนของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่ไม่ได้ถือ อย่างเช่นตัวอย่างของบริษัทมานี บริษัทมานีจะแยกส่วนทุนของบริษัทน้ำหวาน 30% ที่บริษัทมานีไม่ได้ถือออกไว้

มาลองดูกันที่งบรวมของงบกำไรขาดทุนกัน

ในงบนี้ เราก็จะเห็น “ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่” และ “ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย” ซึ่งก็คือ เมื่อได้กำไรขาดทุนสำหรับงวดงบการเงินนั้นๆ แล้ว ในงบการเงินรวมนั้นจะแสดงแบ่งกำไรว่า เป็น “ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่” ตามของที่เป็นของบริษัทใหญ่ บวกกับ กำไรโดยแบ่งตามสัดส่วนหุ้นที่บริษัทใหญ่ถืออยู่ในบริษัทย่อย

และ “ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย” ก็คือกำไรส่วนที่ตามสัดส่วนที่บริษัทใหญ่ไม่ได้ถือ ก็คือเรียกว่าไม่มีอำนาจควบคุมนั่นเองซึ่งในงบการเงินนั้น การนำมาคิด “กำไรต่อหุ้น” นั้น จะนำในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ มาคิดนะ

แล้ว “บริษัทร่วม” คืออะไร??

คือ บริษัทใหญ่ถือหุ้น 20-50% ซึ่งก็จะมีอิทธิพลในการบริหาร แต่ไม่ถึงกับมีอำนาจควบคุม

ซึ่งในงบการเงินรวมนั้น จะใช้วิธีบันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ จะบันทึกในส่วนของ “สินทรัพย์” ตรง “เงินลงทุนบริษัทร่วม” โดยจะเป็น ตามราคาทุน (มูลค่าที่ลงทุนไป)

งบดุลของงบการเงินรวม จะบันทึกในส่วนของ “สินทรัพย์” ตรง “เงินลงทุนบริษัทร่วม” โดยจะเป็น เงินลงทุนเริ่มต้น บวก กำไรหรือขาดทุนตามสัดส่วนหุ้นที่บริษัทใหญ่ถือ ( ถ้าบริษัทร่วมจ่ายปันผลมาให้บริษัทใหญ่ จะมีการหักเงินปันผลที่บริษัทร่วมจ่ายมาให้บริษัทใหญ่ตรงนี้ เนื่องจากเมื่อมีการจ่ายปันผล ทำให้ส่วนเงินทุนที่ไปลงทุนลดลง)

แต่ในส่วนงบกำไรขาดทุนในงบการเงินรวม จะบันทึก กำไร/ขาดทุน ในส่วนของ “กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม” ในส่วนของรายได้นะ

แล้วเราควรดูงบไหน??

ถ้าดูโดยรวม แนะนำให้ดูงบการเงินนรวม เพราะจะเห็นภาพรวมของบริษัทใหญ่ และส่วนที่บริษัทใหญ่ไปถือหุ้นบริษัทย่อย เพราะก็จะมีผลกระทบกับผู้ถือหุ้นอย่างเราๆ และถ้าเป็นไปได้ควรดูในส่วน งบการเงินเฉพาะกิจการ สักหน่อย เพราะบางครั้งจะทำให้เราเห็นว่า กำไรที่แย่ลง หรือขาดทุน อาจเป็นจากบริษัทย่อยทำบริษัทใหญ่แย่ได้งบการเงินนั้นไม่ยาก ถ้าเราค่อยๆ ดู ค่อยๆ อ่านเราจะเข้าใจความหมายของตัวเลขเหล่านั้นได้

———————————–

คอร์สออนไลน์ I-INVESTORคอร์สที่จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเลือกหุ้นการอ่านงบการเงิน รวมไปถึงการประเมินมูลค่าหุ้นเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ทวนกี่ครั้งก็ได้มาเรียนรู้การเลือกหุ้นด้วยตัวเอง เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

ลงทะเบียนเรียนกันได้เลย

https://www.skilllane.com/courses/i-investor
Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: