มือใหม่ลงทุนกองทุนรวมหุ้น

กองทุนรวมหุ้นนั้นก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการลงทุนแต่ไม่มีเวลาศึกษา และติดตามการลงทุนมากนัก ถ้ายังไม่สามารถเลือกหุ้นได้ด้วยตนเอง การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นก็จะน่าสนใจกว่า วันนี้มาดูว่า ถ้าเราต้องการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น มีหลักในการเลือกอย่างไร . .

สนใจรับชมแบบวีดีโอ สามารถกดรับชมได้จากลิงค์นี้นะคะ

กองทุนรวมหุ้นคืออะไร??

กองทุนรวมหุ้น คือ การที่เรานำเงินของเราไปให้ผู้จัดการกองทุนลงทุนหุ้นให้ตามนโยบายที่กองทุนกำหนดไว้ ซึ่งเราจะได้รับผลตบแทนในรูปส่วนต่างกำไรของหน่วยลงทุน และเงินปันผลถ้ากองทุนนั้นมีนโยบายจ่ายปันผล

จะเลือกกองทุนรวมหุ้นอย่างไร??

1. เลือกระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น

ไม่ว่าจะลงทุนในหุ้นไทย หรือหุ้นต่างประเทศ จะแบ่งระดับความเสี่ยงได้อีก 3 ระดับ คือ 5-7 จากความเสี่ยง 8 ระดับของกองทุนรวม

ระดับที่ 5 จะเป็นกองทุนผสมระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุน หรือที่เรียกว่า กองทุนรวมผสม กองแบบนี้ข้อดีคือ ความยืดหยุ่น ถ้าใครไม่รู้ว่าจะลงทุนหุ้นมากหน่อยช่วงไหน หรือลงทุนตราสารหนี้มากหน่อยช่วงไหน ไม่แน่ใจในการปรับพอร์ต ซึ่งผลตอบแทนก็มักจะเกาะอยู่กลางๆ ระหว่างตราสารหนี้ และตราสารทุน

ระดับที่ 6-7 จะเป็นการลงทุนที่เน้นในหุ้น

ระดับที่ 6 กองทุนรวมหุ้นทั่วไป ความเสี่ยงก็จะใกล้เคียงกับการลงทุนหุ้นทั่วไป จึงมีความเสี่ยงหรือความผันผวนสูง แต่จะมีการกระจายการลงทุนหุ้นในหลายตัว และหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

ระดับที่ 7 กองทุนรวมหุ้นเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงสูงมากขึ้น เนื่องจากเป็นการลงทุนในหุ้นเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มพลังงาน กลุ่ม health care ผู้ที่จะเลือกลงทุนในกองทุนรวมประเภทนี้ควรมีความรู้เรื่องของอุตสาหกรรมนั้นๆ ด้วย

2. ศึกษาเรื่องนโยบายการลงทุน

ถึงแม้จะลงทุนในสินทรัพย์ลักษณะเดียวกัน แต่รายละเอียดในนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนก็แตกต่าง รายละเอียดของนโยบายที่ต่างกัน ก็จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่น กองทุนรวมหุ้น ก็จะมีทั้งลงทุนหุ้นในประเทศ ลงทุนหุ้นในต่างประเทศเฉพาะประเทศ เช่น กองทุนหุ้นจีน กองทุนหุ้นเวียดนาม หรือลงทุนหุ้นทั่วโลก มีทั้งแบบลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่หรือเน้นลงทุนหุ้นขนาดเล็ก มีทั้งแบบนโยบายการลงทุนมุ่งให้ได้ผลตอบแทนดีกว่าตัวชี้วัดที่เราเรียกว่า แบบ active fund หรือบางกองทุนหุ้นก็ลงทุนล้อไปกับดัชนีหรือตัวชีวัด ที่เรียกว่า passive fund

ดังนั้นถึงลงลงทุนในสินทรัพย์ลักษณะเดียว แต่รายละเอียดต่างกัน ก็จะมีความเสี่ยงต่างกัน และปัจจัยที่มากระทบแตกต่างกัน

3. ดูผลการดำเนินงานในอดีต

ถึงแม้ผลงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต แต่ก็พอเป็นแนวทางช่วยเราในการตัดสินใจ ถ้ากองทุนนั้นทำผลงานมาดีได้ตลอดระยะเวลายาวพอสมควรก็จะน่าสนใจกว่า กองทุนที่ผลงานไม่ดี การดูผลงานควรดูทั้งในระยะยาว และระยะสั้น ไม่ควรดูแค่ผลตอบแทนระยะสั้นเท่านั้น

การดูก็ควรดูเทียบกับตัวชี้วัด และกองทุนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยนะ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือก สำหรับกองทุนรวมหุ้นที่มีนโยบายแบบ passive fund อย่าลืมดูค่า tracking error ด้วยนะ เพื่อดูว่า กองทุนนั้นลงทุนได้ล้อไปตามดัชนีได้ดีไหม

4. พิจารณาค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมกองทุนแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่

– ค่าธรรมที่เรียกเก็บจากกองทุน เราเรียกรวมๆว่า total expense ratio(TER) ค่าธรรมเนียมนี้ส่วนใหญ่เป็นค่าการจัดการกองทุน นอกนั้นก็จะมีค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่านายทะเบียน ค่าโฆษณาต่างๆ ค่าธรรมเนียมนี้เขียนไว้เป็น % ต่อปีแต่จะมีการหักเฉลี่ยเป็นรายวัน ค่าธรรมเนียมจะมีผลต่อผลตอบแทนที่เราจะได้รับ

– ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากเราโดยตรง เป็นค่าธรรมเนียมซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บางกองทุนมี บางกองทุนไม่มี ค่าธรรมเนียมนี้จะแฝงอยู่ในราคาที่เราไปซื้อหรือขายหน่วยลงทุน ดังนั้น ราคาซื้อ-ราคาขาย จะไม่เท่ากับ NAV ต่อหน่วย เพราะมีค่าธรรมเนียมนี้แฝงอยู่

ข้อมูลเหล่านี้จะมีเขียนอยู่ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนวมนั้นๆ เลือกกองทุนรวมหุ้นที่เหมาะกับเรา เข้าใจสินทรัพย์ลงทุน ดูผลงานดี ค่าธรรมเนียมเหมาะสม

เมื่อเลือกได้แล้วก็ติดต่อเพื่อเปิดบัญชีกองทุนรวม การเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมสามารถทำได้ทั้งที่ บลจ. และตัวแทนขายต่างๆ เช่น ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเดี๋ยวนี้สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน mobile banking ได้ด้วย จะเห็นว่าสะดวกสบายมากขึ้น โดยใช้เอกสารที่ใช้จะมี 2 อย่างคือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมกรอกแบบคำขอเปิดบัญชี ทำแบบทดสอบวัดความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง และแนะนำให้ทำเรื่องเพื่อให้สามารถซื้อขายผ่าน อินเตอร์เน็ตไปด้วยเลย เพื่อความสะดวกในการซื้อขาย .

ถ้ายังไม่สามารถเลือกหุ้นได้เอง แต่สนใจในการลงทุนหุ้น ลองพิจารณาเรื่องกองทุนรวมหุ้นดูนะ

—————————————————

E-book ก้าวสู่เป้าหมายด้วยกองทุนรวม ที่เล่าถึงเรื่องของกองทุนรวม ค่าต่างๆ ที่ควรรู้ก่อนลงทุน วิธีการเลือกกองทุนตลาดเงิน ตราสารหนี้ หุ้น กองทุนประหยัดภาษี ใครสนใจสามารถเข้าไปทดลองอ่าน และสั่งซื้อได้จาก

OOKBEE ตามลิงค์นี้นะคะ

http://www.ookbee.com/shop/BookInfo?pid=77af1ed2-e980-43d6-ad7b-3f7484dc45ed&affiliateCode=5626f6f3aa214859b5eee9400eca9b15

และสามารถสั่งซื้อได้ทาง Meb ได้ด้วยเช่นกันค่ะ

http://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMzk5MzY0MSI7czo3OiJib29rX2lkIjtzOjY6IjEyMzg1MyI7fQ

Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: