สิทธิยกเว้นเงินได้ 190,000 บ. สำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ

เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้มีอายุ 65 ปี หรือผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ

สนใจรับชมแบบวีดีโอ กดรับชมได้จากลิงค์นี้นะคะ

สามารถนำไปใช้สิทธิยกเว้นเงินได้ประเภทใดก็ได้ หรือจะแบ่งไปหักแต่ละเงินได้ก็ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 190,000 บ.

ในแบบยื่นภาษีออนไลน์สำหรับปีภาษี 64 สิทธินี้จะอยู่ในหน้า “กรอกเงินได้” ด้านล่างสุด ซึ่งจะเห็นหัวข้อ

“สิทธิยกเว้นเงินได้: สิทธิยกเว้นเงินได้กรณีสูงอายุ หรือกรณีผู้พิการ (190,000 บ. ต่อปี)”

ข้อสังเกตเพิ่มเติม

– สิทธินี้นำไปหักออกจากเงินได้ โดยเลือกหักในเงินได้ประเภทไหนก็ได้ ไม่ได้นำไปหักจากภาษีที่ต้องเสีย

– ถึงจะอายุ 65 ปี ไม่เต็มปีภาษีนั้น ก็สามารถใช้สิทธินี้ได้ เช่น อายุครบ 65 ปี เมื่อ 30 ตุลาคม 2564 ก็สามารถใช้สิทธินี้ได้เลยตั้งแต่ปีภาษี 64 ที่ยื่นกันตอนต้นปี 65

– ควรเลือกนำไปหักเงินได้ที่หักค่าใช้จ่ายได้น้อยก่อน ที่เหลือค่อยนำไปหักเงินได้อื่น อย่างเช่นรายได้จากการลงทุน 40(4) ที่ไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ หรือรายได้ประเภทเงินเดือน 40(1) ที่หักค่าใช้จ่ายได้ 50%ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บ.

– สิทธินี้ไม่มีผลต่อการคำนวณเพดานในการซื้อ SSF, RMF เพื่อลดหย่อนภาษี เช่น มีเงินได้ทั้งปี 1,000,000 บ. ก็มีสิทธิซื้อ RMF ได้เต็มที่ 300,000 บ. (30% ของเงินได้) ไม่ใช่ว่า ต้องนำ 1,000,000 มาหักสิทธินี้ 190,000 บ. ก่อน ค่อยนำไปคิดนะ

– สิทธินี้มีผลต่อการคำนวณการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาในเงินได้นั้นได้ เช่น มีรายได้เป็นเงินเดือนทั้งปี 300,000 บ. ปกติหักค่าใช้จ่ายได้ 50% ของรายได้แต่ไม่เกิน 100,000 บ. ดังนั้น จะหักค่าใช้จ่ายได้ 100,000 บ.

แต่เมื่อใช้สิทธิ 190,000 บ. นี้มาหักเงินได้นี้ทั้งหมด จะทำให้เงินได้ 40(1) ตรงนี้เหลือ 110,000 บ. ซึ่งจะหักค่าใช้จ่าย 40(1) ได้ 50% ของรายได้แต่ไม่เกิน 100,000 บ. ดังนั้น จะหักค่าใช้จ่ายได้ 55,000 บ.

ถ้าใครมีผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป หรือผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการ อย่าลืมให้เขาใช้สิทธิตรงนี้นะ เพราะระบบยื่นภาษีจะไม่ได้หักให้อัตโนมัติ จะได้ไม่ต้องเสียภาษีเกินที่ควรต้องเสีย

Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: