QE และ QT คืออะไร

ช่วงนี้นอกจากจะได้ยินข่าวเรื่องการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้น ยังมีการพูดถึงเรื่อง QE และการทำ QT ด้วย มาอ่านสรุปแบบเข้าใจง่ายๆ กันกว่า QE และ QT ที่พูดถึงนี้คืออะไรกัน

สนใจรับชมแบบวีดีโอ สามารถกดรับชมได้จากลิงค์นี้นะคะ

Quantitative Easing (QE) เป็นนโยบายทางการเงินที่ธนาคารกลางใช้ โดยเพิ่มปริมาณเงินขึ้นมา แล้วใส่เงินนี้เข้าสู่ระบบ การเพิ่มเงินเข้าระบบตรงนี้ ไม่ใช่เป็นกรแจกเงินให้กับประชาชน แต่นำเงินนี้ไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ เน้นพวกตราสารหนี้ที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว และตราสารหนี้ธนาคารพาณิชย์ ทำให้สภาพคล่องของระบบการเงินมากขึ้น และเพิ่มขนาดงบดุลของธนาคารกลาง

เมื่อสภาพคล่องของเงินในระบบมาก และดอกเบี้ยต่ำ ก็เป็นแรงจูงใจให้ทั้งภาคธุรกิจต่างๆ และผู้บริโภค กู้ยืมเงินไปลงทุน ไปใช้จ่าย ด้วยต้นทุนดอกเบี้ยที่ถูกมาก ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็ว  แต่ก็ตามมาด้วยเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

ส่วน Quantitative Tightening (QT) เป็นนโยบายทางการเงินของธนาคารกลาง โดยดำเนินนโยบายตรงข้ามกับ QE เป็นการขายสินทรัพย์ที่เคยซื้อมาออกไป หรือปล่อยให้สินทรัพย์ที่เคยซื้อมาให้หมดอายุ (เมื่อตราสารหนี้ครบกำหนดอายุ จะได้เงินต้นคืน) และนำเงินออกจากระบบ จึงเป็นการลดสภาพคล่องของระบบทางการเงิน และลดขนาดงบดุลของธนาคารกลาง

เมื่อสภาพคล่องเงินในระบบลดลง และดอกเบี้ยสูงขึ้น ภาคธุรกิจต่างๆ และผู้บริโภคจะกู้ยืมเงินไปลงทุน ไปใช้จ่าย ด้วยต้นทุนดอกเบี้ยที่สูง ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว และลดเงินเฟ้อลง

ในรูปคือขนาดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ซึ่งมีการทำQE ตั้งแต่ปี 2008 ที่เกิดวิกฤต subprime มาเรื่อยๆ เริ่มมีการทำQTเมื่อช่วงปี 2018 แต่ก็ทำได้ไม่เท่าไหร่ มีเรื่อง COVID-19 ก็มาทำ QE ต่อ ทำให้สภาพคล่องในระบบมาก จึงเริ่มมีการทำQT ในเดินมิ.ย. 2022 นี้

————————————

มาเรียนรู้การเลือกหุ้นด้วยตัวเอง เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง คอร์สที่จัดทำสำหรับมือใหม่ลงทุนหุ้น

ที่จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเลือกหุ้น การอ่านงบการเงิน รวมไปถึงการประเมินมูลค่าหุ้น

เรียนจบ สามารถนำไปปรับใช้ เพื่อเลือกหุ้นลงทุนได้ด้วยตนเอง

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ทวนกี่ครั้งก็ได้

ลงทะเบียนเรียนกันได้เลย

https://www.skilllane.com/courses/i-investor
Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: