ซื้อหุ้นคืน คืออะไร??

การซื้อหุ้นคืนของบริษัท คือ การที่บริษัทนำเงินบริษัทไปซื้อหุ้นคืนมา โดยซื้อคืนจากตลาดหุ้นในกระดานหุ้น หรือเสนอซื้อเป็นการทั่วไป (General offer)โดยการซื้อคืนก็มักจะซื้อจากกระดานหุ้น เหมือนเวลาที่เราซื้อหุ้น แต่ก็จะต้องมีการรายงานในหัวข้อ “ข่าว” ของหุ้นนั้นๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ของ set ทุกวัน ว่ามีการซื้อคืนมาเท่าไหร่บ้าง

ทำไมบริษัทต้องซื้อหุ้นคืน ??

เพื่อบริหารทางการเงิน เนื่องจากบริษัทมีเงินสดเหลือ และเห็นว่าราคาคุ้มค่าที่จะซื้อคืนจากที่ราคาหุ้นตกลงมา เพื่อจะได้สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนว่า บริษัทยังแข็งแกร่ง และราคาหุ้นนั้นต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานของกิจการ อย่างเช่น ที่มีการซื้อหุ้นคืนของ KBANK เมื่อปี 63 และการซื้อหุ้นคืนของ PTTGC เมื่อปี 62

– เพื่อแก้ปัญหากรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทก็ขอเสนอซื้อหุ้นคืนจากนักลงทุน

หุ้นที่บริษัทซื้อคืนเข้ามา (treasury stock) เหล่านี้จะไม่มีสิทธิออกเสียง ไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่ ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล

ซื้อหุ้นมาแล้ว บริษัทจะทำยังไงต่อกับหุ้นเหล่านี้??

โดยบริษัทอาจเลือกทางใดทางหนึ่ง หรือเลือกทั้ง 2 ทางก็ได้

1. ขายคืนกลับเข้าไปในตลาด ซึ่งทำได้หลังจากซื้อคืนหุ้นนั้นมา อย่างน้อย 6 เดือน และต้อง ไม่เกิน 3 ปี หลังจากการซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น การซื้อหุ้นคืนและขายกลับในเวลาและราคาที่เหมาะสม จะเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากผลต่างของราคาจะบันทึก เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นซื้อคืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของผู้ถือหุ้น

2. นำหุ้นที่ซื้อคืนมา ไปลดทุนที่ชำระแล้ว เพื่อตัดหุ้นนั้นออกไปเลย ดังนั้นถ้าบริษัทไม่ขายคืน หรือขายคืนไม่หมดตามเวลาที่กำหนด บริษัทก็ต้องนำมาลดทุนที่ชำระแล้วลง

ข้อดีของการที่บริษัทซื้อหุ้นคืน

– อาจส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทมาช่วยซื้อหุ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน

– EPS(กำไรต่อหุ้น) และ ROE (ผลตอบแทนต่อส่วนผุ้ถือหุ้น) เพิ่มขึ้นได้

– มีโอกาสได้ปันผลต่อหุ้นเพิ่มขึ้น

ข้อด้อยของการที่บริษัทซื้อหุ้นคืน

– อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio)เพิ่มขึ้น

– นำเงินมาซื้อหุ้นคืน แทนที่จะได้นำเงินไปขยายกิจการ

– ถ้าบริษัทสภาพคล่องไม่ได้มาก และไล่ซื้อหุ้นจากตลาดในราคาที่เกินมูลค่าพื้นฐานของกิจการ ก็จะเป็นผลเสียต่อผู้ถือหุ้น

เมื่อบริษัทประกาศว่าจะมีการซื้อหุ้นคืน ก็สามารถยกเลิกโครงการได้ หรือซื้อคืนน้อยกว่าที่ประกาศไว้ก็ได้นะ

————————————

มาเรียนรู้การเลือกหุ้นด้วยตัวเอง เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

คอร์สที่จัดทำสำหรับมือใหม่ลงทุนหุ้น ที่จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเลือกหุ้น การอ่านงบการเงิน รวมไปถึงการประเมินมูลค่าหุ้น

เรียนจบ สามารถนำไปปรบใช้เพื่อเลือกหุ้นลงทุนได้ด้วยตนเอง

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ทวนกี่ครั้งก็ได้ ลงทะเบียนเรียนกันได้เลย

https://www.skilllane.com/courses/i-investor
Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: