รวมลิงค์แจ้งความประสงค์ในการลดหย่อนภาษี SSF, RMF

การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วย SSF, RMF สำหรับปีภาษี 2565 นี้ เงื่อนไขที่เพิ่มเติมมาจากปีภาษีก่อน คือ ต้องแจ้งความประสงค์ในการใช้เพื่อลดหย่อนภาษีกับทาง บลจ. และทาง บลจ. ก็จะส่งข้อมูลของเราไปที่กรมสรรพากร เพื่อทำขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปหาอ่านได้ใน ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ ๔๑๔(RMF) https://www.rd.go.th/…/user_upload/kormor/newlaw/dg414.pdf

และ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ ๔๑๕ (SSF) https://www.rd.go.th/…/user_upload/kormor/newlaw/dg415.pdf

ถ้าไม่แจ้งความประสงค์ = ไม่สามารถลดหย่อนภาษีจาก SSF, RMF ที่เราลงทุนไว้ของปีนี้ได้นะ

ตอนนี้หลายบลจ. ได้เปิดระบบให้แจ้งความประสงค์ได้แล้ว และบางแห่งได้แจ้งเตือนทาง SMS หรือเอกสารมาทางที่อยู่ที่เราได้แจ้งกับ บลจ. ไว้ นะ

สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ บลจ. ต่างๆ ที่เราลงทุน SSF, RMF ไว้

ซึ่งมักจะอยู่ในหน้าหลัก (ลองเลื่อนๆ รูปตรง banner ดู ) หรืออยู่ในรูปหน้าแรก เลื่อนลงมาหน่อย หรือเป็น pop-up ในหน้าแรกของเว็บไซต์ บลจ. หรืออาจลองเข้าไปดูในส่วนของ “บริการนักลงทุน” นะ

ข้อมูลที่ต้องกรอก ก็จะมี ชื่อนามสกุล เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด และเลขผู้ถือหน่วยลงทุน (บาง บลจ. ไม่ต้องใช้เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน)

ต่อมาจะมีการยืนยันด้วย OTP อีกขั้น ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เราเคยให้ไว้

และเราก็เลือก “มีความประสงค์” ให้ บลจ. นำส่งข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน ที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ของข้าพเจ้าต่อสรรพากร

ใช้เวลาในการทำไม่นาน อย่าลืมเข้าไปแจ้งนะ ลงทุน SSF, RMF ไว้กี่ บลจ. ก็เข้าไปแจ้งทุก บลจ. ที่เราลงทุน SSF, RMF ที่ซื้อไว้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 ที่สำหรับไว้ลดหย่อนปีนี้นะ

ทำเป็นลิงค์ของแต่ละ บลจ. ไว้ให้นะ ตามลิงค์ด้านล่างเพื่อความสะดวก โดยเรียงชื่อ บลจ. ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษนะ

บลจ. อเบอร์ดีน (Aberdeen; abrdn)

https://responses.abrdn.com/tax-deduction-2022-th

บลจ. แอสเซท พลัส (ASSET PLUS-FUND)

https://www.assetfund.co.th/portal/tax-consent

บลจ. บัวหลวง (BBLAM)

https://mutualfunddocument.bblam.co.th

บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด (BCAP asset)

มีเฉพาะแจ้งความจำนงทางเอกสาร ต่อบลจ. บางกอกแคปปิตอล หรือผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายในวันทําการสุดท้ายของรอบปีภาษี (30 ธ.ค. ุ65)

โหลดเอกสารได้จาก บริการผู้ลงทุน >> แบบฟอร์ม >> ใบแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ RMF-SSF

บลจ. อีสท์สปริง (EASTSPRING)

https://order.eastspring.co.th/…/request-consent/index.jsp

บลจ. กสิกรไทย (KAsset)

https://k-invest.kasikornbankgroup.com/TaxConsent

บลจ. เกียรตินาคินภัทร (KKPAM)

https://kkpamonline.kkpfg.com/FormAndConsent/guest

บลจ. กรุงศรี (Krungsri Asset)

https://www.krungsriassetonline.com/TaxRequest

บลจ. กรุงไทย (KTAM)

https://www.ktam.co.th/tax-request.aspx

บลจ.เคดับบลิวไอ (KWIAM)

https://www.kwiam.com/th/news-pr/view/tax-consent

บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHFUND)

https://online.lhfund.co.th/#/consentrmf

บลจ. เอ็มเอฟซี (MFC)

https://smarttrade.mfcfund.com/ConsentsRD/consents/TH

บลจ. วรรณ (ONEAM)

https://www.one-asset.com/client-report/AITE

บลจ. ฟิลลิป (PAMC)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษี

บลจ. พรินซิเพิล (Principal)

https://easyinvest.principal.th/click/OnlineConsent_RMF_SSF.aspx

บลจ. ไทยพาณิชย์ (SCBAM) จะเปิดให้แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่ 28 พ.ย. 65 ตอนนี้ยังไม่เปิดนะ

https://e-service.scbam.com

บลจ. ทาลิส (TALIS)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

บลจ. ทิสโก้ (TISCOAM)

https://forms.tiscoasset.com/form/tiscoasset_taxexemptionrequest

บลจ. ยูโอบี (UOBAM)

https://www.uobam.co.th/th/Certificate/TaxConsent

บลจ. เอ็กซ์สปริง (XSpring AM) จะเปิดให้แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 65 ตอนนี้ยังไม่เปิดนะ

https://www.xspringam.com/TaxRequire

————————————

มาเรียนรู้การเลือกหุ้นด้วยตัวเอง เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

คอร์สที่จัดทำสำหรับมือใหม่ลงทุนหุ้น

ที่จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเลือกหุ้น การอ่านงบการเงิน รวมไปถึงการประเมินมูลค่าหุ้น

เรียนจบสามารถนำไปปรับใช้ เพื่อเลือกหุ้นลงทุนได้ด้วยตนเอง

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ทวนกี่ครั้งก็ได้ ลงทะเบียนเรียนกันได้เลย

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: