ช้อปดีมีคืน ถ้าช้อปครบ ประหยัดภาษีได้เท่าไหร่

ช้อปดีมีคืน เป็นค่าลดหย่อนภาษีสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บ. สำหรับปี 65 และไม่เกิน 40,000 บ. ของปี 66 สำหรับค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, หนังสือ (รวม E-book), และสินค้า OTOP ช่วง 1 ม.ค. – 15 ก.พ. ของปี ซึ่งจะประหยัดภาษีได้เท่าไหร่ขึ้นกับฐานอัตราภาษีของเรา

ช้อปดีมีคืนนั้นเป็นค่าลดหย่อน ซึ่งจะไปหักเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย เพื่อออกมาเป็นเงินได้สุทธิ และนำไปเข้าตารางอัตราภาษี ซึ่งคนที่เสียฐานภาษ๊สูง จะประหยัดภาษีได้มากกว่า เช้น ถ้าเสียภาษีฐาน 10% ในปี 66 ช้อปไปเต็ม 40,000 บ. จะประหยัดภาษี ได้ 4,000 บ. แต่ถ้าเสียภาษีฐาน 20% จะประหยัดภาษีได้ 8,000 บ.

สินค้าและบริการที่นำมาลดหย่อนได้ และที่นำมาลดหย่อนไม่ได้ อันนี้ก็คล้ายเดิมนะ แต่ต่างกันที่ “ค่าน้ำมันเติมยานพาหนะ” ที่เดิมของปี 65 ระบุไว้ชัดว่าไม่ได้ แต่ของปี 66 ไม่ได้ระบุไว้ จึงสามารถนำมาใช้ลดหย่อนได้ ค่าน้ำมันจะต้องมาจากสถานนีบริการน้ำมันที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และออกใบกำกับภาษีได้ ช่วงวันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 66

ที่นำมาลดหย่อนภาษีได้
– สินค้าหรือค่าบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
– หนังสือ (รวม E-book)
– และสินค้า OTOP
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 – 15 ก.พ. 66 (ช่วงเวลาก็คล้ายเดิม แค่เป็นคนะปีนะ)

ที่นำมาลดหย่อนไม่ได้
– ซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ
– ซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
– ค่าบริการจัดนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
– ค่าที่พักในโรงแรม
– ค่าหนังสือพิมพ์/นิตยสาร
– ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
– ค่าสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า
– ค่าบริการโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต
ค่าบริการที่มีข้อตกลงให้บริการระยะยาว ซึ่งเริ่มก่อนวันที่ 1 ม.ค. 66 สิ้นสุดหลัง 15 ก.พ. 66

ส่วนค่าน้ำมันสำหรับยานพาหนะ ช้อปดีมีคืน 65 มีกำหนดไว้ว่าไม่ได้นะ ขอปี 66 ได้ รอดูตกฏหมายที่ออกเรื่องเงื่อนไขอีกที

อีกอย่างที่ต่างจาก ช้อปดีมีคืนของปี 65 คือ เพดานที่ลดหย่อนได้ ปี 65 คือ 30,000 บ. ปี 66 เป็น 40,000 บ. แต่ที่เพิ่มมาอีก 10,000 บ. จะต้องใช้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice, e-Receipt ของสรรพากร)

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่ได้ออกรูปแบบกระดาษ ซึ่งในเอกสารจะมีข้อความ “เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่สรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งต้องถามจากร้าน หรือตรวจสอบเองจากเว็บไซต์ของสรรพากร https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/registered#top

————————————

มาเรียนรู้การเลือกหุ้นด้วยตัวเอง เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

คอร์สที่จัดทำสำหรับมือใหม่ลงทุนหุ้น

ที่จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเลือกหุ้น การอ่านงบการเงิน รวมไปถึงการประเมินมูลค่าหุ้น

เรียนจบสามารถนำไปปรับใช้ เพื่อเลือกหุ้นลงทุนได้ด้วยตนเอง

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ทวนกี่ครั้งก็ได้ ลงทะเบียนเรียนกันได้เลย

Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: