Bank run คืออะไร

Bank Run หมายถึง การที่ผู้ฝากเงินต่างแห่กันถอนเงินสดออกจากธนาคารเป็นจำนวนมาก เนื่องจากผู้คนกลัวว่าธนาคารจะล้มละลาย จากปัญหาหนี้สิน ไม่เชื่อมั่นในสินทรัพย์ของธนาคาร ไม่เชื่อมั่นว่าธนาคารจะจ่ายคืนเงินฝากได้ เป็นวิกฤตศรัทธาต่อธนาคาร ซึ่งเมื่อผู้คนต่างแห่มาถอนเงินจำนวนมากและเร็ว ทำให้มีปัญหาสภาพคล่องของธนาคารอย่างมาก อาจทำให้ธนาคารล้มละลาย ต้องปิดกิจการได้ ถ้าไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับมาและแก้ไขสถานการณ์ได้ทัน

คำว่า bank run มีการใช้มานานมากแล้ว คำว่า run ตรงนี้ เพื่อบรรยายภาพ คนวิ่งไปธนาคารเพื่อถอนเงินฝาก

เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นในประเทศ

เมื่อตอนปี 2540 วิกฤตต้มยำกุ้ง มีการลอยตัวค่าเงินบาท ทำให้หนี้สิน และหนี้เสียของธนาคารเพิ่มขึ้น ประชาชนขาดความมั่นใจ คนแห่กันถอนเงินจากธนาคาร

เมื่อต้นปี 2557 มีคนแห่ถอนเงินออกจากธนาคารออมสิน เนื่องจากตอนนั้นกระทรวงการคลังให้ธนาคารออมสินปล่อยกู้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อนำเงินไปจ่ายในโครงการจำนำข้าว ทำให้เกิดกระแสคนแห่ไปถอนเงินจากธนาคารออมสิน แต่ได้มีการแก้ไขสถานการณ์ได้ ไม่ได้ลุกลามจนทำให้ระบบของธนาคารล้ม

——————————

หมอยุ่งอยากมีเวลา พูดคุยเรื่องหุ้นและกองทุน เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

📌www.doctorwanttime.com

📌www.youtube.com/@doctorwanttime

📌www.blockdit.com/doctorwanttime

📌 www.tiktok.com/@doctorwanttime

Advertisement

Published by DoctorWantTime

แพทย์ผู้ชื่นชอบการลงทุน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: